Nieuwsbrief (51) Kleastermienskip Nijkleaster-Westerwert

Nieuwsbrief Winter 2022

Nummer 51


Beste mensen verbonden aan Nijkleaster samen met Westerwert,

In deze donkere dagen van december en in een door oorlog en crisis geplaagde wereld schrijven wij deze nieuwsbrief. Elke week, elke dag, elk uur bijna verlangen we naar licht en vrede. Dit verlangen wordt uitgedrukt in een paar woorden uit het lied van Eppie Dam ‘Hoe sille wy fan frede sjongen’ (Hoe zullen wij van vrede zingen):

De wrâld is rûch, de winter hurd.
Hoe sille wy fan frede sjonge?
Dat hast net út te sprekken wurd,
it brânt ús minksen op de tonge.
Frede, frede, frede.

Gebedsvlaggetjes, gemaakt in een LYTS&grut-viering

Kleasterochtend op woensdag

Elke woensdag wordt de kleasterochtend (09:30 uur) met een kleasterkuier aangeboden met een diversiteit aan voorgangers, kleasterkrachten, musici en gasten. Elke woensdag weer een verrassende pelgrimage van hoofd en hart, van lichaam en ziel.

Speciaal zijn altijd de woensdagen rond de Kerstdagen en Oud-en-Nieuw
• Woensdag 21 december
• Woensdag 28 december
• Woensdag 4 januari


Vieringen op Zondag in Jorwert

In de kerk van Jorwert om 09:30 uur tenzij anders vermeld

18 december, Kerst in Zorgcentrum Nij Dekama (Weidum, 15:00)
18 december, Kerstfeest met LYTS&grut (Kerk van Weidum, 19:00)

24 december, Kerstnachtdienst (Kerk van Weidum, 22:00)
25 december, Kerstmorgen-viering (Kerk van Weidum, 10:00)

15 januari, 22 januari (LYTS&grut, 10:30), 29 januari (Regio-viering, 09:30)
5 februari, 19 februari, 26 februari (LYTS&grut, 10:30)
5 maart, 19 maart, 26 maart (LYTS&grut, 10:30)

Gebedsvlaggetjes gemaakt op zaterdag 8 okt. ‘Aandacht voor bidden’

Nieuw initiatief (op donderdag)

Kring van Aandacht: ‘Ik steek een kaarsje aan voor …’

Aandacht voor elkaar en aandacht voor de wereld zijn belangrijke waarden in onze gemeenschap. In de Kring van Aandacht willen we vormgeven aan deze aandacht voor elkaar: de mensen van onze gemeenschap en de mensen met wie we samenwonen in onze directe omgeving van familie, werk en dorp of stad. We voelen de behoefte om deze aandacht te oefenen, omdat we niet zomaar een aandachtige gemeenschap zijn.
Aandacht voor een ander begint ermee dat je geraakt wordt door wat iemand meemaakt en dat je daar met heel je hart bij stil staat. Om het in christelijke termen te zeggen: het begint met gebed. Daarom organiseren we elke maand een viering, een Kring van Aandacht, waarin we een kaarsje aansteken en bidden voor wie dat nodig heeft. Deze viering herinnert ons er telkens weer aan wie onze aandacht nodig heeft.

Elke tweede donderdagavond van de maand te beginnen op 12 januari (19.30)
Lees verder op: Kring van Aandacht – Nijkleaster


Vieren en Vasten in de 40-dagentijd

Op woensdag 22 februari is het as-woensdag en begint de periode van voorbereiding op Pasen, de 40-dagentijd. De donderdag daarna (23 februari) beginnen we weer met ‘Vieren en Vasten’. Iedere donderdag in de veertigdagentijd ben je om 18:00 uur van harte welkom voor een korte viering in de kerk. Daarna eten we samen soep en is er ruimte voor een verdiepend gesprek. Na de maaltijd zamelen we geld in voor een doel dat we samen bedenken.

Witte Donderdag 2022

Kopje onder met Jona – Zaterdag 18 maart 2023

Het Bijbelboekje Jona is een humoristisch verhaal over een kleine profeet die in de knoop raakt met zijn roeping. Wat valt er te ontdekken als we in de spiegel van dat verhaal kijken? Op deze kleastersneon verkennen we stap voor stap het verhaal van Jona met behulp van verschillende werkvormen. Zo komen we dichter bij het verhaal en dichter bij onszelf. Waartoe voelen wij ons geroepen? Zitten wij ook wel eens vast in ons eigen gelijk? Hoe is het om kopje onder te gaan en weer boven te komen? En op welke momenten ervaren wij barmhartigheid?

Het programma vormt één geheel en het is niet mogelijk voor een los dagdeel in te schrijven. Na de vegetarische lunch in het café beginnen we de middag met een kleasterkuier. De begeleiding is door Aletta Nieboer, holistisch therapeut, en Saskia Leene, kleasterpastor.


Klussen op Westerhûs

We mogen weer aan de slag!
In overleg met bouwbedrijf Kolthof en bouwpastor Henk Kroes komt de vraag naar jullie toe om mee te helpen verven. Het gaat om het verven van kozijnen en planken en het sauzen van muren. Zowel in de woningen, de gastenverblijven als ook in de boerderij. Dit is een grote klus waar we nog veel mensen voor nodig hebben. Geef je op om mee te werken in de laatste fase voor de oplevering! Je kunt aangeven wanneer je beschikbaar bent. Als je niet kunt schilderen, kun je misschien de catering verzorgen?

Opgave bij coördinator Annet Draaisma via info@nijkleaster.frl of 06-19167455

We zijn gestart op maandag 12 december en werken op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 9:00-15:00 uur. We willen steeds met zes mensen verven en één coördinator (voor catering en instructie). We klussen niet op woensdag omdat er dan een kleasterochtend in de kerk is. En niet op zon- en feestdagen. Wij zorgen voor koffie, thee en koek en af en toe een warm soepje!

Planning:
Week 50 (12-17 december)
Week 51 (19-24 december)
Week 52 (27, 29 en 30 december)
Week 1 (2-7 januari)
En zo gaan we door tot het klaar is!

Nijkleaster-Westerhûs in aanbouw (oktober 2022)

Nijkleaster-Westerhûs

Het jaar 2022 staat bij Nijkleaster in het teken van het bouwen van kleaster Westerhûs. Het doet ons goed om te kunnen vertellen dat de bouw goed vordert. Na maanden van voorbereiding en sloop werd de eerste paal geslagen op 3 februari 2022. We verwachten de oplevering per 1 maart 2023. Dit is mede te danken aan de inzet en flexibiliteit van de diverse (bouw)bedrijven die deel uitmaken van het bouwteam, het interne Nijkleaster bouwteam onder leiding van de bouwpastor Henk Kroes – en niet te vergeten, dankzij de inzet van vele vrijwilligers. In maart hopen we het complex van boerderij, appartementen en gastenkamers in te richten en te betrekken. De periode van try-out en oefenen zal vervolgens plaatsvinden tussen Pasen en Pinksteren.
Met Pinksteren 2023 (op zondag 28 mei) hopen we een nieuwe stap te kunnen zetten in het proces van pionieren en zoeken naar nieuwe wegen van geloof en spiritualiteit in de richting van een kloostergemeenschap. De kleasterlingen-in-spé (intern en extern) zullen dan verbonden worden aan de gemeenschap.
Voor foto’s en video’s kijk op: Foto’s ontwikkeling Westerhûs – Nijkleaster


Financieel

Deze maand ontvangen onze donateurs, vrienden, leden en kleasterlingen een bericht van Nijkleaster om de jaarlijkse bijdrage over te maken, mocht dat nog niet gedaan zijn. Hierbij een herinnering!

We begrijpen allemaal dat de kosten van de bouw juist in dit jaar een grote inzet van ons vragen. Misschien wil je een eenmalige gift voor de inrichting van Westerhûs overwegen? De post voor de inrichting van de gebouwen en van de erfinrichting drukt zwaar op ons budget. Onze gegevens kun je op onze website vinden onder ‘contact’. Ons banknummer is: IBAN NL02 ABNA 0541 4184 40. Giften zijn aftrekbaar omdat Nijkleaster de ANBI status heeft. Het bijbehorende (RSIN) nummer is: 820721244.


Tot Slot

We sluiten af met het gebed dat ds. Saskia Leene bad tijdens de kleasterochtend op zaterdag 10 december:

Gebed in advent
In onze gevulde dagen
willen we ruimte maken
voor de advent:
voor stilte en inkeer,
voor ontmoeting en vreugde.
Help ons
dat we niet aan onszelf
en aan elkaar voorbij leven.
Naar uw vrede kijken we uit.
Amen

Namens alle mensen binnen het team van Nijkleaster wensen wij jullie gezegende Kerstdagen en een gezond Nieuwjaar mei folle lok en seine! We hopen jullie in het komende jaar te mogen ontmoeten bij onze activiteiten in de kerk van Nijkleaster-Jorwert en natuurlijk op Nijkleaster-Westerhûs!

Mei in hertlike groetnis út namme fan Westerwert en Nijkleaster,
Gea van Wieren (voorzitter Westerwert) en Alex Riemersma (voorzitter Nijkleaster)

ds. Hinne Wagenaar
(pionier predikant voor Nijkleaster en Westerwert)


Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven.

In het menu Westerhûs op de website van Nijkleaster vind je alle informatiover de Actie Klooster Westerhûs (nijkleaster.frl). Met de groene QR code kom je ook direct bij deze informatie en kun je een gift overmaken voor de inrichting en duurzaamheid van Westerhûs. Nog steeds zeer nodig en aanbevolen!