Kring van Aandacht

‘Aandacht voor elkaar en aandacht voor de wereld’

Elke tweede zondag van de maand is er in de kerk van Jorwert (om 09.30 uur) een ochtendviering van de Kring van Aandacht. We lezen enkele teksten en zingen een paar vaste liederen. Daarna steken we een kaarsje aan en bidden voor mensen dichtbij en ver weg en voor situaties in de wereld die ons raken. Na afloop van de viering wordt ieder uitgenodigd om een van de mensen of situaties de komende maand bij zich te dragen in aandacht of gebed. Zo helpt de viering van de Kring van Aandacht ons om meer en meer een aandachtige gemeenschap te worden. Wees van harte welkom, iedere tweede zondag van de maand (uitgezonderd juli en augustus).

Heb je een verzoek om gebed of aandacht?

Wil je dat er voor jou, voor iemand anders of voor een situatie in de wereld een kaarsje wordt aangestoken in de eerstvolgende viering, stuur een mail naar kringvanaandacht@nijkleaster.frl

Je mag wat achtergrondinformatie meesturen. In de viering wordt alleen naam of thema genoemd. We gaan vertrouwelijk om met informatie die schriftelijk gedeeld wordt.

Meer informatie over de Kring van Aandacht:

Notitie over de Kring van Aandacht: Achtergrondnotitie

Flyer Kring van Aandacht: Flyer over de Kring van Aandacht