Impressies van deelnemers

 • We hebben genoten en geleerd van de bezinning, stilte en verbinding.
 • ‘Het was heerlijk om bij jullie te zijn onder de bezielende leiding van Saskia Leene. We hebben genoten en geleerd van de bezinning, stilte en verbinding. Van het Friese landschap, het mogen luiden van de klok en de prachtige muziek van Hindrik van der Meer. Heel veel dank!’ (reactie van een groep met een ‘programma op maat’, 2022)
 • In moaie fiering mei passende lieten.
 • ‘In hertlik ûntfangst, in waarm kessen, in tekken, koartsein: Oeral wie oan tocht.’
 • ‘In moaie fiering mei passende lieten; de gastfrijheid by de kofje/thee en lekkere kleasterkoeke; it mei ynmoed waarme fertellen troch ds. Hinne Wagenaar oer jim krewearjen foar it Westerhûs; in bysûndere kuier yn in bysûnder moai lânskip; en oant ein de moaie ynspirearjende petearen myelkoar!’ (reactie van een Friese kerkenraad, 2021)
 • Daarnaast ben ik even helemaal tot rust gekomen en ben ik wat dichter bij mezelf gekomen.
 • ‘Ik vond het een hele mooie dag en ik heb er veel van geleerd. Daarnaast ben ik even helemaal tot rust gekomen en ben ik wat dichter bij mezelf gekomen, Ik denk ook dat de groepsleiders de uitgelezen personen waren om dit te organiseren. Verder vond ik de wandeling erg mooi en het bezinnend schrijven. Ik denk dat deze opdracht voor herhaling vatbaar is en ook erg nuttig is voor studenten!’ (reactie van een student uit Leeuwarden, 2020)
 • Wij waren ontroerd!
 • ‘Heel veel dank voor de inspirerende viering. Wij waren ontroerd!’
  (een kerkganger op zondag, 2019)
 • Nooit in mijn 60 jaar van leven heb ik Pasen zo dicht bij mijzelf ervaren.
 • ‘Ik heb er van genoten, nog nooit in mijn 60 jaar van leven heb ik het gebeuren van Pasen zo dicht bij mijzelf ervaren. Die windsels staan symbool voor alles wat ons als het ware ‘voor dood’ houdt. Wat is het toch mooi als je het Paasverhaal uit de Bijbel op zo’n manier op je schoot gelegd krijgt! Dank.’ (reactie van iemand die de Paasviering Nijkleaster Paasviering 2018 op TV had meegemaakt)
 • This was a place for silence and reflection, a place to refocus and a place to simply be loved.
 • ‘I have traveled to Vietnam, Brazil, and Guatemala and I saw glimpses of spiritual encounters in these places but it was not until I sat in a 1,000 year old unheated church in the Frisian countryside under a blanket amidst a windy-rainy day, listening to songs, prayers and scripture in Frisian, Dutch, Latin and English that I witnessed God’s real presence in my awareness. But why was that? Why did it take for me to go to the countryside of a far northern-European land in order to feel God? In some strange way, I feel that my encounter in that Frisian village-church at Nijkleaster was this place. This was a place for silence and reflection, a place to refocus and a place to simply be loved. In this old place there was a transformation of my life.’ (student uit de VS na een bezoek aan Nijkleraster tijdens een studiereis, 2017)
 • Bij Nijkleaster ver naar binnen kijken.
 • ‘In dit landschap kan ik ver weg kijken, en tegelijk bij Nijkleaster kan ik ver naar binnen kijken’ (een deelnemer van een ‘Programma op Maat’ in 2016)
 • Het prachtige, open landschap dat Jorwert omringt, draagt het zijne bij aan de zuivere, meditatieve ervaring die zo’n Kleasterkuier kan zijn.
 • ‘Een fijne wandeling kan gemakkelijk uitlopen op een meditatieve, ja, zelfs spirituele ervaring. Je loopt in je eigen, doorgaans niet al te hoge tempo, en dat voert je door, hopelijk, een mooi landschap. Je bent overgeleverd aan je eigen gedachten, en stelt jezelf tegelijkertijd open voor de mensen die voor, naast en achter je lopen, mensen met wie je deze ervaring deelt. Dit alles gaat zeker op voor de Kleasterkuier, elke woensdag georganiseerd door Stichting Nijkleaster. Die begint bij de kerk van Jorwert en de plaatselijke dominee is er ook nog eens nauw bij betrokken. Met andere woorden: hoe spiritueel wilt u het hebben? Het prachtige, open landschap dat Jorwert omringt, draagt het zijne bij aan de zuivere, meditatieve ervaring die zo’n Kleasterkuier kan zijn.’
  (Leeuwarder Courant, oktober 2014)
 • Iepenje my foar jo goedens en reitsje my oan. Het is taal die hier thuishoort.
 • ‘Het begin is er: de wekelijkse kloosterwandeling rond Jorwert moet de opmaat worden naar de vestiging van een heus protestants klooster op het open Friese land. Zou God dan toch weer terugkeren? We zijn met z’n twaalven en zingen een lied in het Fries: ‘Iepenje my foar jo goedens en reitsje my oan.’ Het is taal die hier thuishoort, in deze twaalfde-eeuwse kerk op het open, kale Friese land. Open mij voor uw goedheid en raak mij aan. We zingen het vier keer achter elkaar. Uit onze monden stijgt warme damp omhoog. Een onbeschrijfelijke ervaring.’ (een journalist-deelnemer aan een kleasterochtend op woensdag, 2013)
 • —————————————-

Hieronder vind je een aantal langere impressies, ook uit andere media, die door deelnemers geschreven zijn naar aanleiding van aan een programma van Nijkleaster.