De Kring van Nijkleaster

Nijkleaster is in 2012 begonnen als een pionierbeweging om nieuwe wegen te zoeken voor geloof en spiritualiteit. Nijkleaster is daarmee deel van de wereldwijde nieuw monastieke beweging (new monasticism) die de wijsheid van het kloosterleven probeert te vertalen naar het leven van vandaag de dag. De kerk van Jorwert was in de eerste 10 jaar de uitvalsbasis. Vanaf 2023 is er een tweede centrum bijgekomen: klooster Westerhûs, niet ver daarvandaan. Tijdens het Pinksterfeest van 2023 ontstond er een nieuwe kloostergemeenschap (uit de eerdere Protestantse gemeente en de eerdere stichting Nijkleaster), deden 17 leden de belofte tot kloosterling en werd klooster Westerhûs geopend. Een unieke gebeurtenis op het Friese platteland.

In de 10-jarige periode van pionieren werden de visie en missie stap voor stap ontwikkeld en uiteindelijk op papier gezet. Je kunt de brochure hier lezen en downloaden:

KOM IN DE KRING

We nodigen je van harte uit om ook mee te doen in de kring. In het document ‘De Kring van Nijkleaster’ zijn er nu vijf manieren om mee te doen als deelnemer. Het mogelijk om donateur, vriend, lid, kleasterling extern (niet bewoner van Westerhûs) en kleasterling intern (bewoner Westerhûs) te worden. Bij iedere manier of kring van deelname vragen we ook een commitment in geld én/of in tijd. Dat is geen must, maar we moedigen de deelnemers daartoe wel aan. Als je mee wilt doen dan kun je je aanmelden bij de coördinator: info@nijkleaster.frl 

In de afbeelding die hoort bij de Kring van Nijkleaster vind je ook het centrum van onze spiritualiteit: Ruimte maken voor God, om mens te worden.