De Kring van Nijkleaster

Nijkleaster is een pionier-beweging, we zoeken steeds naar nieuwe wegen om te gaan. In dat proces zetten we een nieuwe stap met het naar buiten brengen van de brochure ‘de Kring van Nijkleaster’. In deze brochure proberen we in alle eenvoud te vertellen wie we zijn. En om een antwoord te geven op de vraag ‘hoe kan ik lid worden van Nijkleaster?’.

Het proces van nadenken hierover is al begonnen in 2018, maar heeft zijn definitieve vorm gekregen in het afgelopen coronajaar. We brengen deze brochure naar buiten aan het begin van deze zomer. Het is een document dat tijd nodig heeft gehad om te ontstaan, het zal ook tijd nodig hebben om te landen. We hopen dat je in de zomer tijd hebt om dit te lezen en erover na te denken. Na de zomer is er gelegenheid om verder te praten, vragen te stellen en stappen te zetten. Je wordt ook uitgenodigd om alvast na te denken over je eigen plek in de kring van Nijkleaster (op grond van de plek die je nu al hebt).

Namens Nijkleaster,
Hinne Wagenaar

De Brochure: