stilte, besinning, ferbiningStypje ús / Steun ons

Bezoek aan Abdij Koningshoeven

De afgelopen dagen (dec. 2017) heeft een tiental mensen vanuit Nijkleaster genoten van de gastvrijheid van Abdij Koningshoeven bij Tilburg. We hebben geproefd van de stilte en het ritme van de gebedstijden van de monniken. We hebben ook geproefd van het zelfgebakken brood, de kaas uit de eigen kaasmakerij en natuurlijk van het trappistenbier uit […]

Terugkeerdag Uitgezonden medewerkers Kerk in Actie

Op 1 december 2017 heeft Nijkleaster enkele voor Kerk in Actie uitgezonden medewerkers ontvangen in het kader van hun terugkeer programma. Jasper Maas en Mary Jarga hebben 6 jaar gewerkt in Tamale (Noord Ghana). Jasper was docent aan het lay-training center van de Presbyterian Church in Ghana.  Hermen en Johanneke Kroesbergen werkten ook 6 jaar […]

Meitsje in fjoer/Kindle a flame

Na vijf jaar dezelfde liturgische orde voor het ochtendgebed te hebben gebruikt, begint Nijkleaster voorzichtig met enkele veranderingen. Langzamerhand zullen we werken richting enige diversiteit in de liturgische vormgeving. We willen in de periode van de komende advent en kerst (29 nov. t/m 3 jan.) twee nieuwe liederen gebruiken. In plaats van ‘Take o take […]

Studenten ‘Minorities and Multilingualism’

Op woensdag 22 november verzamelde zich een bont gezelschap van zo’n 45 mensen in de kerk van Jorwert voor het wekelijkse Nijkleaster ochtendgebed o.l.v. kleaster-pastor Saskia Leene. Twaalf daarvan waren studenten van de opleiding ‘Minorities and Multilingualism’ onder leiding van prof. Goffe Jensma. Ze kwamen in het kader van de cursus ‘Minority languages: the case […]

‘Alleen in mijn gedichten kan ik wonen’ (Slauerhoff programma voor Comenius-leerlingen)

In de week van 13-17 november hebben we bijna 300 leerlingen (10 klassen) ontvangen van scholengemeenschap Comenius/ Leeuwarden (5 Havo/6 VWO) voor een programma over de dichter Jan Jacob Slauerhoff. Slauerhoff kwam vaak in Jorwert bij de familie van ds. Hille Ris Lambers en hield zijn leven lang contact met dochter Heleen. Zo onrustig en […]

18 november: Kleaster-dag ‘Je eigen huis van stilte meenemen’

  Op zaterdag 18 november is er een speciale Kleaster-dag over ‘Je eigen huis van stilte meenemen’. Het is nog mogelijk om aan te melden voor deze dag. In de kerk van Jorwert hangt het prachtige gedicht van Eppie Dam, ‘Huis om stil te zijn’. Veel mensen komen naar een plek als deze om rust […]

Preek Jaardag Nijkleaster 2017

De jaardag op 29 oktober 2017 stond in het teken van de presentatie van de plannen voor een kloostergebouw voor Nijkleaster. Met het oog op de fondsenwerving werd de hiervoor door Dio van Maaren gemaakte film getoond (Nieuwe lijnen in een oud landschap) en werd ook het BID-boek met alle plannen gepresenteerd (Projectplan Kloostercomplex Westerhûs). […]

Nieuwe lijnen in een oud landschap

Film gemaakt door Dio van Maaren voor Nijkleaster:

Nijkleaster Jaardag, 29 oktober

12.00 Verzamelen bij de kerk van Jorwert 12.30 Kuier richting Fûns en locatie it Westerhûs (half uur lopen. Denk aan gepaste kleding en schoeisel. We lopen ook door weilanden!) DEEL B 14.30 Inloop en koffie bij de kerk van Jorwert 15.00 Presentatie van het BID-boek en presentatie van een Nijkleaster FILM (beide gemaakt het oog […]

Brief aan alle betrokkenen bij Nijkleaster over de Jaardag

Beste minsken, Zondag 29 oktober 2017: Jaardag Nijkleaster! Nijkleaster maakt weer mooie en spannende tijden mee. Deze keer omdat we nu serieus aandacht kunnen geven aan de derde ‘K’ in ons concept ‘Kerk, Kroeg, Klooster’. Er zijn dit jaar belangrijke stappen gezet in het ontwikkelen van een Projectplan Kleastercomplex Westerhûs. Eind augustus zijn de initiële […]