stilte, besinning, ferbiningStypje ús / Steun ons

Spiritualiteit en duurzaamheid

Deze week (12-17 nov. 2018) hadden we bij Nijkleaster 10 klassen op bezoek van csg Comenius uit Leeuwarden voor een programma over Spiritualiteit en Duurzaamheid. Zondag 18/11 sluiten we aan op die thematiek. Met teksten uit Genesis en van Thich Nhat Hahn, Opperhoofd Seattle (the web of life) en Paus Fransiscus. Muziek van Michael Jackson […]

Toespraken tijdens de NK Jaardag 2018

Tijdens een bijzondere Jaardag 2018 werden een aantal korte ‘toespraken’ gehouden. De eerste door voorzitter Henk Kroes over de voortgang van de NK plannen. De tweede door secretaris Jeltje Koopman van de kerkgemeenschap van Westerwert en Mantgum. De derde toespraak (meditatie) werd door predikant en pionier Hinne Wagenaar uitgesproken tijdens de viering later op de […]

Henk Kroes: tweederde geld voor kleaster is binnen

Stifting Nijkleaster heeft tweederde van het geld binnen dat nodig is om een nieuw klooster te bouwen op de locatie Westerhûs, tussen Hilaard en Jorwert. Van de 4,7 miljoen die nodig is, kan Nijkleaster rekenen op 3,2 miljoen gedekt. Dat heeft voorzitter Henk Kroes zondag 28 oktober bekend gemaakt tijdens de Jaardag van Nijkleaster. Ook […]

JAAR-dag, 28 oktober 2018

JAAR-dag/JIER-dei Nijkleaster Zondag 28 oktober 2018 te Jorwert (14.00 – 17.00 uur) Wij nodigen je van harte uit voor de Nijkleaster Jaar-dag. Het thema van deze middag zal in het teken staan van ‘luisteren naar elkaar’ onder de noemer Yn Petear. De middag is voor iedereen die zich betrokken voelt bij Nijkleaster, maar ook voor […]

Zaterdag 20 oktober: ADEM

Op kleasterzaterdag 20 oktober geven we aandacht aan iets bijzonders dat ons dagelijks heel nabij is: onze adem. In eenvoudige oefeningen geven we onze adem de ruimte. Anders dan eerder aangekondigd begeleidt Trees Nummerdor- van der Wal, docente Tai Chi Tao, deze dag,  samen met kleasterpastor Saskia Leene. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. […]

Skriuw in Nij Liet

Op sneon 3 novimber 2018 wurdt by Nijkleaster yn Jorwert troch de Stifting Krúspunt in workshop organisearre foar dichters, skriuwers en oare belangstellenden. Doel is in oantrún te jaan by it skriuwen fan sjongbere Frysktalige lieten foar in liturgyske setting.  Jo kinne jo hjir opjaan en betelje. Op zaterdag 3 november wordt bij Nijkleaster een […]

Nijkleaster op locatie Westerhûs stap dichterbij

PERSBERICHT Nijkleaster stap dichterbij 10.2018 Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân heeft een ontheffing verleend voor de realisatie van een nieuw klooster (Nijkleaster) ter plekke van de monumentale boerderij It Westerhûs 1 in Hilaard. Dat brengt de realisatie van het klooster een stap dichterbij. Nijkleaster is blij met deze stap, zegt voorzitter Henk […]

Mediteren met je handen: Kleasterklotsen

Datum: 6 oktober 2018  Vele wegen leiden naar stilte, bezinning en verbinding. Eén daarvan loopt via handen, wol en haaknaald. Op deze zaterdag maken wij mutsen met het logo van Nijkleaster. Samen je handen in de sfeer van Nijkleaster: stilte bezinning en verbinding, dat is het eerste doel van deze dag. Daarnaast is het de […]

Túnpreek: Horen met je handen / Horen en opnieuw geboren

Zondag 16 september 2018 Op zondag 16 september om 10.00 uur houden we in Jorwert de traditionele túnpreek, die aansluit bij het Iepenloftspul. Het thema dit jaar is: horen met je handen / horen en opnieuw geboren. Ouders wordt gevraagd voor hun kinderen (en voor zichzelf) gehoorbeschermers mee te nemen. U vindt de complete uitnodiging […]

NK Jaarprogramma 2018-2019

Het nieuwe jaarprogramma is uit. In druk te krijgen bij Nijkleaster in de kerk van Jorwert. En hier digitaal: NK Programma 2018-2019