Woensdagmorgen Kleasterkuier

Redbad-tsjerke

Al vanaf het allereerste begin vormt de kleasterkuier op woensdagochtend bij Nijkleaster een vast punt in de week. Iedere woensdag ben je van harte welkom voor een eenvoudig programma met stilte, bezinning en verbinding. We beginnen om 9:30 uur met een ochtendgebed van een half uur. Daarna is er koffie en thee en maken we kennis met elkaar. Dan volgt de kleasterkuier, een gezamenlijke wandeling van ruim een uur. We lopen het eerste gedeelte in stilte. Op de terugweg word je uitgenodigd om met iemand op te lopen en in gesprek te gaan. We sluiten de ochtend af met een gezamenlijke, zelf meegebrachte lunch. Wees welkom, ook als je alleen voor de viering komt of als de wandeling je te ver is. In het laatste geval kun je een kortere wandeling maken of met anderen samen in de kerk blijven.

Locatie: Redbadtsjerke, Jorwert

Kosten: € 6,00 per keer, dit kan contant en/of via met de pin worden voldaan. Groepen groter dan vier personen kunnen zich aanmelden via info@nijkleaster.frl

Het programma is als volgt:

09:30    Ochtendgebed (eenvoudige dienst met lezingen, gebed, stilte en enkele liederen)
10:00   Koffie of thee
1030   Begin van de Kleasterkuier
12:00   Lunch (zelf meebrengen)

Een aantal aantekeningen om je gedachten te bepalen:

– We verzamelen in de kerk van Jorwert (Sluytermanwei 4, Jorwert). Parkeren liefst aan de rand van het dorp of anders op de speciale parkeerplaatsen recht tegenover het café naast de boerderij. We proberen zo weinig mogelijk tot overlast te zijn voor de Jorwerter bevolking.

– Iedereen mag meedoen. De ochtenddienst begint om 09:30. Ook als je laat bent: gewoon binnenkomen.

– Groepen groter dan vier personen dienen zich van te voren op te geven via info@nijkleaster.frl  Een groep mag dan  bestaan uit max. 10-12 personen. Grotere groepen kunnen zich in overleg verdelen over meerdere woensdagen of een eigen programma aanvragen (Programma op Maat). Deze regel is ingesteld omdat meer dan één groep op een ochtend qua capaciteit niet haalbaar en wenselijk is.

– In de winter is de kerkzaal niet verwarmd. Trek dus warme kleren aan. De voor-kerk en de Verdieping zijn wel verwarmd (voor het koffiedrinken en lunchen).

– De Kleasterkuier is geen gewone wandeling. Vaak is de wandeling opgebouwd uit drie delen: stilte, bezinning en verbinding. Een deel van de wandeling doen we zwijgend. Onderweg worden soms stukken gelezen of liederen gezongen.

– De lengte van de Kleaster-kuier is afhankelijk van het weer en de deelnemers. Vaak duurt de wandeling tussen de 60 en 90 minuten.

– Goede wandelschoenen of laarzen zijn belangrijk. We wandelen vaak over onverharde wegen rondom Jorwert.

– De Kleasterkuier is niet verplicht (niets is verplicht overigens). Je kunt ook kiezen om alleen bij de dienst en het koffiedrinken aanwezig te zijn. Om welke reden dan ook. Zij die zo ver niet kunnen of durven te lopen, keren na een poosje terug. Anderen blijven alleen of met een ander achter in de kerk. Ook dat blijkt een mooie en verstillende ervaring te zijn.

– Na de Kleasterkuier wordt er opnieuw koffie en thee gezet. We eten onze zelf meegebrachte lunch.