Nijkleaster programma

Een plek voor rust, inspiratie en gemeenschap

Voor stilte, bezinning en verbinding (stilte, besinning, ferbining)

Nijkleaster heeft als ambitie om een ‘klooster nieuwe stijl’ te zijn. Een retraiteplek voor rust, inspiratie en gemeenschap. Vanuit de Radboudkerk in Jorwert bieden wij activiteiten aan voor een dag of dagdeel. Op klooster Westerhûs kun je je terugtrekken voor een weekend, (mid-)week of langer. Onze programma’s zijn toegankelijk voor iedereen – uit welke traditie dan ook. De kloostergemeenschap is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. We beogen een open klooster te zijn met een oecumenische roeping, gericht op kerk én wereld.

Hieronder vind je ons programma ingedeeld naar de dagen van de week. De vieringen (op woensdag en zondag) in Jorwert en op klooster Westerhûs (morgen, middag en avond) zijn natuurlijk gratis toegankelijk. Voor de activiteiten vragen we een vaste bijdrage.

Dinsdag: Meditatie-avond

Mediteren in stilte is een prachtig avontuur. En best lastig soms… Samen mediteren helpt! Elke dinsdagavond kun je om 19.30 uur aanschuiven op de meditatiezolder van klooster Westerhûs. Op dit moment (tot nader order) zijn dit besloten avonden voor de gasten van klooster Westerhûs.

Woensdag: Kleasterochtend

Iedere woensdag ben je in de kerk van Jorwert van harte welkom voor een eenvoudig programma van stilte, bezinning en verbinding. Na het ochtendgebed volgt de kleasterkuier, een gezamenlijke wandeling van ruim een uur. De ochtend duurt van 09.30 – 12.30 uur.

Donderdag: Vieren en Vasten

In de veertigdagentijd tussen Aswoensdag en Pasen is er iedere donderdagavond een bijeenkomst van Vieren en Vasten in de kerk van Jorwert.

We beginnen met een korte viering. Daarna eten we een eenvoudige soepmaaltijd in de Voorkerk. Opgeven is niet nodig, je bent van harte welkom.

Zondag: Vieringen

Elke zondagochtend (meestal om 09.30 uur) is er een viering of ochtendgebed in de kerk van Jorwert. Qua taal zijn de vieringen meertalig, ook met aandacht voor het Fries. In de LYTS&grut (klein&groot) vieringen staan de kinderen letterlijk in het midden. De grote mensen zitten en staan om hen heen.

Zaterdag:

Nijkleaster organiseert door het jaar heen een aantal zaterdagen (kleaster-sneon) in de kerk van Jorwert. De kosten en het vaste dagritme van een kleaster-zaterdag vind je hier: https://nijkleaster.frl/praktische-informatie-kleaster-dagen/

Programma op Maat:

Wil je Nijkleaster bezoeken met een groep, dan bieden wij graag een programma op maat aan dat aansluit bij jullie wensen en mogelijkheden. Heel verschillende groepen en teams van bijvoorbeeld kerken, scholen, bedrijven of verenigingen waren al bij ons te gast.

Van kerkenraad tot jongerengroep, van schoolteam tot cantorij. Voor een hele of een halve dag.

Meer informatie vind je hier.

💚

Compassiefonds

Bij Nijkleaster willen we graag dat iedereen die er behoefte aan heeft, kan meedoen met de activiteiten. Of kan verblijven op het klooster op It Westerhûs in Hilaard. Ook als dat financieel bezwaarlijk voor je is.

Aanvragen

Aanvragen voor het Compassiefonds kun je hier doen.

Voorwaarden

Lees hier de Voorwaarden voor het Compassiefonds

Doneren

Steun je de gedachte van Nijkleaster dat iedereen welkom is om mee te doen met alles wat wij aanbieden? En ben je in de positie om daarin financieel bij te dragen?