Nijkleaster programma

Een plek voor rust, inspiratie en gemeenschap

Voor stilte, bezinning en verbinding (stilte, besinning, ferbining)

Nijkleaster heeft als ambitie om een ‘klooster nieuwe stijl’ te zijn. Een plek voor rust, inspiratie en gemeenschap. Voor stilte, bezinning en verbinding (stilte, besinning, ferbining). Vanuit de Radboudkerk in Jorwert bieden we activiteiten aan, toegankelijk voor iedereen – uit welke traditie dan ook.

Bezoekers kunnen een dag of een dagdeel met ons meelopen. In de toekomst hopen we gasten voor langere tijd te mogen begroeten – de plannen daarvoor zijn in de maak. 

Hartelijk welkom, tige wolkom.

Dinsdag: Meditatie-avond

Mediteren in stilte is een prachtig avontuur. En best lastig soms… Samen mediteren helpt! Dit najaar kun je op zes dinsdagavonden aanschuiven bij de meditatie in de kerk van Jorwert.

Woensdag: Ochtendviering

Iedere woensdag ben je van harte welkom voor een eenvoudig programma met stilte, bezinning en verbinding. Dan volgt de kleasterkuier, een gezamenlijke wandeling van ruim een uur.

Donderdag: Kring van Aandacht

We bidden voor mensen dichtbij en ver weg en voor situaties in de wereld die ons raken. Na afloop van de viering wordt ieder uitgenodigd om een van de mensen of situaties de komende maand bij zich te dragen in aandacht of gebed.

Zondag: Vieringen

De vieringen op zondag worden georganiseerd door de kloostergemeenschap Nijkleaster. Qua taal zijn de vieringen meertalig met veel aandacht voor het Fries. Yn LYTS&grut tsjinsten steane de bern sintraal, mar elk is fan herte wolkom.

Wil je Nijkleaster bezoeken met een groep, dan bieden wij graag een programma op maat aan, dat aansluit bij jullie wensen en mogelijkheden. Heel verschillende groepen en teams van bijvoorbeeld kerken, scholen, bedrijven of verenigingen waren al bij ons te gast.

Van kerkenraad tot jongerengroep, van schoolteam tot cantorij. Voor een hele of een halve dag.

Meer informatie vind je hier.

💚

Compassiefonds

Bij Nijkleaster willen we graag dat iedereen die er behoefte aan heeft, kan meedoen met de activiteiten. Of kan verblijven op het klooster op It Westerhûs in Hilaard. Ook als dat financieel bezwaarlijk voor je is.

Aanvragen

Aanvragen voor het Compassiefonds kun je hier doen.

Voorwaarden

Lees hier de Voorwaarden voor het Compassiefonds

Doneren

Steun je de gedachte van Nijkleaster dat iedereen welkom is om mee te doen met alles wat wij aanbieden? En ben je in de positie om daarin financieel bij te dragen?