Nijkleaster programma

Een plek voor rust, inspiratie en gemeenschap

Voor stilte, bezinning en verbinding (stilte, besinning, ferbining)

Nijkleaster heeft als ambitie om een ‘klooster nieuwe stijl’ te zijn. Een retraiteplek voor rust, inspiratie en gemeenschap. Vanuit de Radboudkerk in Jorwert bieden wij activiteiten aan voor een dag of dagdeel. Op klooster Westerhûs kun je je terugtrekken voor een weekend, (mid-)week of langer. Onze programma’s zijn toegankelijk voor iedereen – uit welke traditie dan ook. De kloostergemeenschap is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. We beogen een open klooster te zijn met een oecumenische roeping, gericht op kerk én wereld.

Hieronder vind je ons programma ingedeeld naar de dagen van de week. De vieringen (op woensdag en zondag) in Jorwert en op klooster Westerhûs (morgen, middag en avond) zijn natuurlijk gratis toegankelijk. Voor de activiteiten vragen we een vaste bijdrage.

Hier vind je het programma voor 2024:

Open dagen en Meeleef-dagen

Benieuwd naar Klooster Westerhûs? Kom bij ons langs op de open dagen op zondagmiddag. Wil je zelf eens ervaren hoe het leven op Klooster Westerhûs is? Wees dan welkom op een van onze meeleefdagen.

Woensdag: Kleasterochtend

Iedere woensdag ben je in de kerk van Jorwert van harte welkom voor een eenvoudig programma van stilte, bezinning en verbinding. Na het ochtendgebed volgt de kleasterkuier, een gezamenlijke wandeling van ruim een uur. De ochtend duurt van 09.30 – 12.30 uur.

Zingen met Martijn

Samen zingen is verbindend. Alle stemmen vloeien samen tot een geheel. Deze avonden zijn bedoeld voor iedereen die het fijn vind om samen te zingen. Onder leiding van koordirigente Martijn van Dongen zingen we samen eenstemmig en meerstemmig.

Zondag: Vieringen

Elke zondagochtend (meestal om 09.30 uur) is er een viering of ochtendgebed in de kerk van Jorwert. Qua taal zijn de vieringen meertalig, ook met aandacht voor het Fries. In de LYTS&grut (klein&groot) vieringen staan de kinderen letterlijk in het midden. De grote mensen zitten en staan om hen heen.

💚

Compassiefonds

Bij Nijkleaster willen we graag dat iedereen die er behoefte aan heeft, kan meedoen met de activiteiten. Of kan verblijven op het klooster op It Westerhûs in Hilaard. Ook als dat financieel bezwaarlijk voor je is.

Aanvragen

Aanvragen voor het Compassiefonds kun je hier doen.

Voorwaarden

Lees hier de Voorwaarden voor het Compassiefonds

Doneren

Steun je de gedachte van Nijkleaster dat iedereen welkom is om mee te doen met alles wat wij aanbieden? En ben je in de positie om daarin financieel bij te dragen?