Compassiefonds

Bij Nijkleaster willen we graag dat iedereen die er behoefte aan heeft, kan meedoen met de activiteiten. Of kan verblijven op het klooster op It Westerhûs in Hilaard. Ook als dat financieel bezwaarlijk voor je is.

Zit jij in de positie dat je wel graag wilt meedoen, maar is het eigenlijk niet verantwoord om de kosten zelf (helemaal) te dragen? Dan kun je een beroep doen op het Compassiefonds. Dat fonds is speciaal hiervoor in het leven geroepen.

Om een bijdrage uit het fonds aan te vragen, dien je het aanvraagformulier daarvoor in te dienen. Graag ruim van te voren, liefst zes weken voor de eerste dag van je verblijf of voor de datum van de activiteit.
Vergeet ook niet om bij je inschrijving voor een activiteit of boeking van je verblijf, bij “Opmerkingen” te vermelden dat je een beroep doet op het Compassiefonds.

Doneren

Steun je de gedachte van Nijkleaster dat iedereen welkom is om mee te doen met alles wat wij aanbieden? En ben je in de positie om daarin financieel bij te dragen? Dan vragen we je om je donatie specifiek voor het Compassiefonds over te maken op rekeningnummer NL02 ABNA 0541 418 440 ten name van Stifting Nijkleaster. Vermeld daarbij in de omschrijving dat je donatie bedoeld is voor het Compassiefonds.
Of doe een betaling via iDeal, keuze [ Compassiefonds ].

Met jouw donatie maak je het voor iemand anders mogelijk om ook mee te doen!

Stifting Nijkleaster heeft ANBI-status.