ANBI

De Belastingdienst verplicht organisaties met de ANBI-status zoals Nijkleaster (RSIN nummer: 820721244) om een aantal zaken op de website te publiceren. Daar voldoen we natuurlijk graag aan. Hieronder vindt u het lijstje met onderwerpen en waar u de informatie kunt vinden.

aa. de naam (contact)
b. het fiscaal nummer (contact)
c. de contactgegevens (contact)
d. de bestuurssamenstelling met namen (jaarverslag 2021)
e. het beleidsplan (Plan Nijkleaster 2012-2019)
f. het beloningsbeleid  (Plan Nijkleaster 2012-2019)
g. de doelstelling  (Plan Nijkleaster 2012-2019)
h. een verslag van de uitgeoefende activiteiten (jaarverslag 2021)
i. een financiële verantwoording (jaarverslag 2021, achterin)

Jaarverslagen van de afgelopen jaren vindt u hier.