ANBI

De Belastingdienst verplicht organisaties met de ANBI-status zoals Nijkleaster (RSIN nummer: 820721244) om een aantal zaken op de website te publiceren. Daar voldoen we natuurlijk graag aan. In de Kloostergemeente Nijkleaster-Westerwert hebben we te maken met drie onderdelen te weten (a) de kloostergemeente Nijkleaster-Westerwert (beheer en diakonie) de daaraan verbonden Stichting Nijkleaster-Westerhûs.

ALGEMEEN

Naam en (contact-)gegevens: https://nijkleaster.frl/contact/
Beleidsplan: https://nijkleaster.frl/beleidsplan-kloostergemeente/
Doelstelling: De Kring van Nijkleaster
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Jaarverslag Nijkleaster 2022
Financiële verantwoording: Jaarverslag Nijkleaster 2022 (achterin)

Jaarverslagen van de afgelopen jaren vindt u hier.

BEHEER Kloostergemeente: financiële gegevens kloostergemeente

DIAKONIE Kloostergemeente (Commissie Aandacht voor de Wereld): financiële gegevens diakonie kloostergemeente

STICHTING Nijkleaster-Westerhûs