Nijkleaster

WOLKOM!

Nijkleaster

De kloostergemeente Nijkleaster-Westerwert is een open geloofs-gemeenschap op het Friese platteland. De kerk van Jorwert en klooster Westerhûs (een paar km. buiten Jorwert) vormen samen de uitvalsbasis voor onze missie.


De woorden ‘stilte, bezinning en verbinding’ vormen onze drieslag. Ze verwijzen naar drie geestelijke oefeningen: stil zijn, tijd krijgen voor bezinning om tenslotte te komen tot verbinding met jezelf, met elkaar, met de aarde en met God.

Klooster Westerhûs


De monumentale boerderij Westerhûs is omgebouwd tot een modern klooster. De Nijkleaster gemeenschap biedt gastvrijheid om in een weekend- of (mid)weekretraite mee te leven in een vast kloosterritme van bidden en werken, verstillen en wandelen, ontmoeting en plezier.

Nijkleaster zoekt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. De kerk van Jorwert en klooster Westerhûs vormen samen de uitvalsbasis voor deze zoektocht. Onze missie is om een plek te creëren waar mensen zich individueel en/of in groepsverband in alle rust kunnen terugtrekken, om op adem te komen en om zich te bezinnen. Tegelijkertijd wil het een plaats zijn waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie.

We zijn een open klooster met een oecumenische roeping en willen als zodanig gastvrijheid bieden aan mensen uit diverse kerken en tradities. En aan elke pelgrim van welke levensvisie dan ook. Je bent van harte welkom om mee te doen aan deze beweging van innerlijke verstilling en maatschappelijke vernieuwing. Bij onze activiteiten in Jorwert of voor een retraite op klooster Westerhûs.

Van harte welkom bij de dagelijkse gebedsvieringen om 09.30, 12.10 en 21.45 uur (Vieringen)

Nijkleaster programma

Nijkleaster heeft als ambitie om een ‘klooster nieuwe stijl’ te zijn. Een plek voor rust, inspiratie en gemeenschap. Voor stilte, bezinning en verbinding (stilte, besinning, ferbining). 

Vanuit de Radboudkerk in Jorwert bieden we activiteiten aan, toegankelijk voor iedereen – uit welke traditie dan ook.


Nijkleaster – Westerhûs