stilte, besinning, ferbiningStypje ús / Steun ons

De mensen achter Nijkleaster

Stichting Nijkleaster is ontstaan op initiatief van Hinne Wagenaar en Sietske Visser.

Vanaf 1 juli 2012 bestaat de pioniersplek Nijkleaster,  waarin samengewerkt wordt door de Stichting Nijkleaster, de Kerkelijke gemeente Westerwert en de afdeling Missionair Werk en kerkgroei van de Protestantse Kerk in Nederland.

Bestuur:

 • Henk Kroes, voorzitter
 • Alex Riemersma, vice-voorzitter
 • Corry Tigchelaar, secretaris
 • Andries Visser, penningmeester
 • Sietske Visser
 • Wiep Koehoorn
 • Jan Henk Hamoen

Kloosterraad

 • ds. Hinne Wagenaar (pionier-predikant)
 • Sietske Visser (pionier)
 • ds. Saskia Leene (kleaster-pastor)
 • Annet Draaisma (kleaster-coördinator)
 • Jeltje Koopman (secretaris)
 • Albertsje Spliethoff-Ypma (fin. administratie)
 • Teake Posthuma
 • Akke Berends-Koopmans
 • Gerko Last (fondsenwerving en communicatie)