stilte, besinning, ferbiningStypje ús / Steun ons

De mensen achter Nijkleaster

Stichting Nijkleaster is ontstaan op initiatief van Hinne Wagenaar en Sietske Visser.

Vanaf 1 juli 2012 bestaat de pioniersplek Nijkleaster,  waarin samengewerkt wordt door de Stichting Nijkleaster en de Kerkelijke gemeente Westerwert. In de eerste zeven jaar was de afdeling Missionair Werk en kerkgroei van de Protestantse Kerk in Nederland nauw betrokken.

Bestuur:

 • Alex Riemersma, voorzitter
 • Vacature, secretaris
 • Andries Visser, penningmeester
 • Sietske Visser, lid
 • Wiep Koehoorn, lid
 • Jan Henk Hamoen, lid
 • Henk Kroes, bouwpastor

Kloosterraad

 • ds. Hinne Wagenaar (pionier-predikant)
 • Sietske Visser (pionier)
 • ds. Saskia Leene (kleaster-pastor)
 • Annet Draaisma (kleaster-coördinator)
 • Jeltje Koopman (secretaris)
 • Albertsje Spliethoff-Ypma (fin. administratie)
 • Teake Posthuma
 • Akke Berends-Koopmans
 • Gerko Last (fondsenwerving en communicatie)