De mensen achter Nijkleaster

Stichting Nijkleaster is ontstaan op initiatief van Hinne Wagenaar en Sietske Visser.

Sinds 2012 is een groot aantal mensen betrokken als vrijwilliger en werker bij Nijkleaster.

Bestuur:

 • Alex Riemersma, voorzitter
 • Anneke van Mourik (secretaris)
 • Andries Visser, penningmeester
 • Wiep Koehoorn, vice-voorzitter
 • Jan Henk Hamoen, lid
 • Henk Kroes, bouwpastor
 • ds. Hinne Wagenaar (pionierpredikant/adviseur)
 • Hessel Veldhuis (kwartiermaker Westerhûs/adviseur)

Kleaster-Buro

 • ds. Hinne Wagenaar (pionier-predikant)
 • Sietske Visser (pionier)
 • ds. Saskia Leene (kleaster-pastor en voorzitter)
 • Annet Draaisma (kleaster-coördinator)
 • Jeltje Koopman (scriba gemeente Westerwert)
 • Hessel Veldhuis (kwartiermaker voor Westerhûs)
 • Nynke Bosgra (administratie en digitalisering)
 • Piter Zaadstra (boekhouding)

Verder werken er tientallen vrijwilligers in allerlei functies mee om stilte, bezinning en verbinding te brengen bij Nijkleaster.