stilte, besinning, ferbiningStypje ús / Steun ons

Programma op maat

Nijkleaster staat open voor groepen mensen die zich willen verdiepen in stilte, bezinning en verbinding. Daarbij valt te denken aan kerkenraden, studiegroepen, gespreksgroepen, verenigingen, werk- en schoolteams enzovoorts. Het is mogelijk om voor groepen een programma op maat samen te stellen, uiteraard in het ‘ritme’ van Nijkleaster. Dat betekent dat er (bijna) altijd een viering, wandeling en inhoudelijk thema wordt aangeboden. Nijkleaster biedt (voorlopig) programma’s aan voor een dag of een dagdeel. Voor de programma’s op maat bieden wij de volgende thema’s:

– Presentatie en introductie over Nijkleaster

LectioDivinachartLectio Divina (Bijbellezen zoals in het klooster. Bijbellezen met je hart)

Het ‘Onze Vader’ (Met symbolen wordt het gebed uitgebeeld en we worden uitgenodigd om in het Onze Vader ‘rond te lopen’.)

Ontmoeten (elkaar ontmoeten aan de hand van zgn. ‘inzichtkaarten’)

Op adem komen (Van de kloktijd naar tijd voor aandacht)

– Benedictijnse spiritualiteit – de leefregel van Benedictus (480-550)

Belangstelling in een programma op maat? Stuur dan een mail naar a.draaisma@nijkleaster.nl