stilte, besinning, ferbiningStypje ús / Steun ons

Beeldmateriaal (film)

Op deze pagina vindt u een overzicht van de filmpjes over de Stichting Nijkleaster

2018

Paasviering Nijkleaster (KRO-NCRV):

(de viering in z’n geheel):

Paasviering Nijkleaster 2018 (KRO-NCRV)

(Onderdelen uit de viering):

Mijn Pelgrimspad: Annemiek Schrijver met Jelle Waringa (16 okt. 2018)

2017

Film over de plannen van Nijkleaster op de locatie Westerhûs: ‘Nieuwe lijnen in een oud landschap’:

2015

Reportage over de schenking van Jentsje Popma aan Nijkleaster

2014

Initiatiefneemster Sietske Visser vertelt bij 7×7:

Film over de Pioniersplek Nijkleaster, gemaakt in opdracht van Missionair Werk van de landelijke PKN door Dio van Maaren (Sync. Creatieve Producties)

Collectefilmpje van de Protestantse Kerk:

Rondom de Opening in 2012:

In tafel mei ferhalen, over de bijzondere tafel in de Voorkerk van Jorwert:

Het vermoeden met ds. Hinne Wagenaar (Interview door Annemiek Schrijver, uitgezonden op de dag van de opening van Nijkleaster op 28 oktober 2012)

vermoeden hinne

2010