Organisatie

De kloostergemeente Nijkleaster-Westerwert is een open geloofs-gemeenschap op het Friese platteland. De kerk van Jorwert en klooster Westerhûs (een paar km. buiten Jorwert) vormen samen de uitvalsbasis voor onze missie.

De woorden ‘stilte, bezinning en verbinding’ vormen onze drieslag. Ze verwijzen naar drie geestelijke oefeningen: stil zijn, tijd krijgen voor bezinning om tenslotte te komen tot verbinding met jezelf, met elkaar, met de aarde en met God.

Kloostergemeente én Kloostercomplex

De kloostergemeenschap bestaat uit mensen die zich verbinden aan de Nijkleaster-beweging en haar nieuw-monastieke spiritualiteit. Die verbinding kan gemaakt worden op diverse manieren zoals beschreven in de Kring van Nijkleaster. Klooster Westerhûs vormt een belangrijk onderdeel van de missie van de kloostergemeente. Zo zijn we beschikbaar voor iedereen die voor een weekend, midweek, week of langer zich wil terugtrekken en deel wil nemen aan het leven op klooster Westerhûs.

Er zijn diverse commissie die de kloostergemeente ondersteunen. De kloosterraad is het hoogste beslisorgaan voor kloostergemeente en voor klooster Westerhûs.