Stilteretraite (2-6 dec. 2024)

De stilte binnengaan en ruimte maken voor jezelf en voor wat zich in jou beweegt. Een vijfdaagse stilteretraite biedt je een warme en veilige bedding voor dit avontuur.

Het prachtige, verstillende gebouw van klooster Westerhûs, het ritme van de dagelijkse vieringen en het weideland rondom vormen het gastvrije thuis van de retraite. Na de kennismaking en introductie op maandagavond gaan we de stilte in. In de stilte heb je veel tijd en ruimte voor jezelf. Je zoekt daarin je eigen weg, te midden van de anderen. Dit is een mooi en intensief proces. Daarnaast komen we iedere dag als groep bij elkaar en krijg je suggesties aangereikt om meer en meer thuis te raken in de stilte. Ook is er elke dag gelegenheid voor een persoonlijk gesprek met je begeleider. Op vrijdagochtend doorbreken we de stilte en sluiten we gezamenlijk af.

Deze stilteretraite valt in de eerste week van advent, een periode van verstilling en verwachting, op weg naar het kerstfeest. We laten ons leiden door de woorden van een liedje van Huub Oosterhuis, dat op klooster Westerhûs in de adventtijd dagelijks gezongen wordt:

Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat.

Rop myn sêftens op.
Jou my wer de eagen fan in bern.
Dat ik sjoch wat is.
En my tabetrou.
En it ljocht net haatsje.

Praktische informatie

Aankomst: maandag 2 december tussen 15:30 en 16:00 uur
Vertrek: vrijdag 6 december na de lunch.

Begeleiding: Corrie Bark-Bakker en Saskia Leene (geestelijk begeleiders)
Voor meer informatie over de stilteretraite kun je contact met een van hen opnemen.
Corrie: c.bark.bakker@nijkleaster.frl / Saskia: s.leene@nijkleaster.frl

We leven mee op het vaste ritme van het klooster, zie http://www.nijkleaster.frl/klooster-westerhus/
Daar kun je ook alvast het informatieboekje voor gasten bekijken. Stuur je aanmelding naar reservering@nijkleaster.frl Je ontvangt dan een korte persoonlijke vragenlijst om te kijken of de stilteretraite aansluit bij jouw verwachtingen. Na ontvangst van de ingevulde vragenlijst nemen we contact met je op en wordt je aanmelding definitief.

Kosten: € 400,- Voor een tegemoetkoming in de kosten kun je contact opnemen met ons compassiefonds http://www.nijkleaster.frl/compassiefonds/