Steun Nijkleaster / Stypje Nijkleaster

Om de dromen en wensen van de Stichting Nijkleaster te kunnen realiseren is (veel) geld nodig. Daarvoor zijn we voor een groot deel afhankelijk van de financiële steun van personen, bedrijven en instellingen. Het werk van Nijkleaster wordt daarnaast financieel ondersteund door de Protestantse Kerk (PKN).

Wij zouden het geweldig vinden als u ons helpt om de dromen van Nijkleaster waar te maken. Dat kunt u doen door ons werk financieel te steunen.

De Kring van Nijkleaster

In 2021is het document ‘De Kring van Nijkleaster’ naar buiten gebracht, óók na jaren van voorbereiding. Daarin vertellen we over het ‘waarom’ van Nijkleaster en hoe we in dat proces gekomen zijn tot een nieuw Nijkleaster-logo. Het door Jentsje Popma geschonken kunstwerk ‘De Hynsteblom – de Paardenbloem’ vormt de basis voor het logo en de ‘Kring’ van Nijkleaster.

Hoe kunt u Nijkleaster financieel steunen?

Tot en met 2021 was het mogelijk om stiper-donateur of freon-vriend te worden van Nijkleaster. Veel van jullie zijn eerder stiper of freon geworden. In het document ‘De Kring van Nijkleaster’ zijn er nu 5 manieren om mee te doen in de kring. Naast deze twee bestaande manieren is het nu ook mogelijk om lid, kleasterling extern (niet bewoner van Westerhûs) en kleasterling intern (bewoner Westerhûs) te worden. Bij iedere manier of kring van deelname vragen we ook een commitment, in geld én/of in tijd. Dat is geen must, maar we moedigen de deelnemers daartoe wel aan.

We nodigen je dan ook uit om (weer) mee te doen in de kring. Welke keuze je ook maakt, je maakt hoe dan ook deel uit van de grotere Kring van Nijkleaster. We willen je ook vragen je bijdrage voor dit jaar over te maken (als je dat nog niet gedaan hebt) passend bij de keuze die je maakt. Zou je bij de betaling willen vermelden of je donateur (€50), vriend (€150) of lid (€250) wilt zijn? Een eenmalige gift is uiteraard ook heel welkom!
Een aanmelding als kleasterling volgt alleen na een langere periode van voorbereiding. We nodigen je overigens uit om ook daarover na te denken.

Vul hieronder het formulier in.

U kunt u opgeven door het geld over te maken op IBAN  NL 02 ABNA 0541 41 8440  t.n.v. Stichting Nijkleaster, onder vermelding van ‘donateur’, ‘vriend’ of ‘lid’ of ‘Eenmalige gift’. U kunt ook doneren via Ideal.

Andere manieren van financiële steun

Legaat

U kunt ook een legaat laten opnemen in uw testament: Ik legateer aan ‘Nijkleaster’ ………. (een bedrag of bezitting noemen). Lees hier meer over legaten.

U kunt uw giften aftrekken voor de belastingen. Nijkleaster is een door de overheid erkende Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI).

Periodieke Schenking

U kunt Nijkleaster ook steunen via een Periodieke Schenking. Dit betekent dat u aangeeft dat u ons voor vijf jaar steunt voor een vast bedrag. Het voordeel voor u is dat deze gift volledig aftrekbaar is van de belasting. U kunt een Periodieke Schenking afsluit door dit formulier in te vullen. Sinds 1 januari 2014 kan dit zonder tussenkomst van de notaris, en dus zonder kosten.

U vindt hier een volledig uitleg over het periodiek schenken, inclusief rekenvoorbeelden.

U kunt het formulier Periodieke Schenking invullen en mailen naar [email protected] of sturen naar ons postadres.

Vrijwilliger worden?

Wilt u zich als vrijwilliger inzetten voor Nijkleaster? Wij komen graag met u in contact. Stuur een mail naar [email protected] met daarin uw contactgegevens. Wij nemen daarna contact met u op.