Zaterdag: kleaster-sneon

In het najaar van 2023 organiseert Nijkleaster een aantal zaterdagen (kleaster-sneon) in de kerk van Jorwert. Hieronder vind je de informatie. Geef je op via info@nijkleaster.frl De kosten en het vaste dagritme van een kleaster-zaterdag vind je hier: https://nijkleaster.frl/praktische-informatie-kleaster-dagen/

Zaterdag 16 september

Zingen met Martijn van Dongen. Meer informatie over deze zaterdag volgt binnenkort. Kosten: € 35,- euro inclusief lunch bij het Wapen van Baarderadeel (09.30 – 16.00 uur)

Zingen met Martijn van Dongen

Op zaterdag 16 september wordt er in de kerk van Jorwert bij Nijkleaster gezongen o.l.v. Martijn van Dongen. We zingen diverse eenstemmige en meerstemmige liederen, van een Gregoriaans Kyrie tot een Zweeds vriendschapslied. Een lied uit het eigen Nijkleaster repertoire zal niet ontbreken. De dag is opgebouwd volgens het vaste patroon van een kleaster-zaterdag. De kleasterkuier bestaat uit de onderdelen: ‘stilte, bezinning en verbinding’.

Martijn van Dongen behaalde in 1992 aan het Utrechts Conservatorium haar diploma Uitvoerend Musicus met als hoofdvak blokfluit. Na haar studie heeft zij een blokfluitlespraktijk opgebouwd in Baard. Naast haar werk als blokfluitist heeft zij zich middels privélessen (Jan Veninga, Hoite Pruiksma) en cursussen bekwaamd in de koordirectie. Zij dirigeert diverse klassieke koren en jeugdkoren en is bovendien als zangleraar betrokken bij Nijkleaster.

Zaterdag 18 november

Groene Lezing door Cees Buisman 

In zijn boek ‘De mens is geen plaag’ betoogt Cees Buisman – directeur van Wetsus, het Europees centrum voor duurzame watertechnologie  – dat er best plek is voor tien miljoen mensen op aarde. Het aantal mensen is niet het punt. Het probleem is het ons gedrag. We kunnen volgens Buisman steeds kiezen. Of we kiezen voor de luxe wereld van maakbaarheid. Dan blijft de milieucrisis bestaan en houden we de ongelijkheid tussen rijkdom en armoede in stand. Zo verliezen we onze menselijkheid. Of we kiezen ervoor weer mens te worden zoals we bedoeld zijn en te bouwen aan een schone en eerlijke wereld. Hoe doen we dat? Cees Buisman zal voorbeelden geven en ons motiveren om nog meer die nieuwe mens te worden. Ter voorbereiding kun je zijn boek lezen maar dat hoeft niet.  

14:00 uur (inloop vanaf 13:30 uur) € 12,50 p.p.

Aanmelden voor de Groene Lezing via info@nijkleaster.frl

Programma najaar 2023: