Waarom Nijkleaster opnemen in mijn testament?

Een legaat voor Nijkleaster is niet slechts een legaat voor Nijkleaster alleen, u werkt ook mee aan de toekomst van de kerk in Friesland.

Het is geen geheim dat de kerken zich in zwaar weer bevinden. Diverse kerken zullen hun deuren moeten sluiten in de komende decennia. Nijkleaster wil een nieuw concept ontwikkelen, namelijk van een kerkelijk centrum voor mensen van heinde en ver. In de tijd voordat er kerken gebouwd waren op iedere terp en in ieder dorp, waren er ook dergelijke centra, de kloosters, waar mensen terecht konden met hun vragen en zorgen, blijdschap en dankzegging. Nijkleaster wil opnieuw zo’n geestelijk centrum vormen voor mensen uit een bredere regio.

Door een legaat te bestemmen voor ‘Nijkleaster’ werkt u mee aan de toekomst van de kerk in Friesland. Wanneer uw kinderen misschien niet actief of financieel bijdragen aan de kerk, kunt u op deze wijze meebouwen aan de kerk van de toekomst.