stilte, besinning, ferbiningStypje ús / Steun ons

Zondag 26 januari: lezing Trees van Montfoort over Groene Theologie

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Dit mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stil staan.

Trees van Montfoort verwoordt in haar boek Groene theologie, dat er vanuit de Bijbel ook een andere kijk op de natuur mogelijk is: het is niet de mens die centraal staat maar Gods liefde voor heel de schepping. Wat betekent dat voor ons? Wat is onze bijbelse opdracht in deze tijd? De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Hoe kunnen wij daarin een bijdrage leveren vanuit onze eigen brede theologische traditie?

Hierover houdt Trees van Montfoort een lezing bij Nijkleaster.

Biologisch boer Auke Stremler uit Jorwert reageert op het verhaal van Van Montfoort en zal vertellen over zijn eigen drijfveren om biologisch boer te zijn.

U bent van harte welkom!

Wanneer: zondag 26 januari
Inloop: vanaf 14.30 uur
Start lezing: 15.00 uur
Kosten: € 12,50

Inschrijven kan hier.

Trees van Montfoort – onderzoeker, predikant en lid van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid