Zomerse rust (maar de kleaster-woensdagochtend gaat altijd door)

Na een prachtig maar intensief seizoen heerst er in de zomermaanden bij Nijkleaster een zomerse rust. Wij rusten en slapen als een kuiken bij zijn of haar moeder. Het woensdagochtend programma gaat weliswaar altijd door, ook in de zomer. Van harte welkom.

Ter overweging geven wij hier twee teksten die in het weekeinde van 20-21 juni kwamen ‘bovendrijven’ naar aanleiding van het kloosterweekeinde ‘Uit welke Bron put jij?’ en n.a.v. het Bijbelgedeelte van de Samaritaanse vrouw bij de bron (Evangelie van Johannes, hoofdstuk 4).

(Etty Hillesum):

Binnen in me zit
een hele diepe put.
En daarin zit God.
Soms kan ik erbij.
Vaak ligt er stenen
en gruis voor de put.
Dan is God begraven.
Als ik dan mijn hoofd
in mijn handen verberg
dan ervaar ik dat God
binnen in mij is.
En dan zeg ik:
ruim het puin uit je leven
en dan komt God weer tevoorschijn.

———————————-

(Jan van Ruusbroec):

Jij die in mij woont
met de kracht als van een opspuitende bronwel,
vol sprankelend, leven gevend water.
Ik heb het – tot mijn schade en schande –
klaar gekregen (wie laat nu het meest vrij?)
om jaar na jaar stenen te verzamelen
en daarmee die bronwel in mij te begraven
onder puin en gruis en eigen drukdoenerij.
Ik moet Jou weer opgraven in mij,
opdelven in mijn diepste diep, het schilderijtje van mijn wezen,
mijn gelaat grondig laten restaureren van jarenlang vuil.
Jij hebt er Jouw gezicht in uitgetekend,
daar waar Jij verblijf houdt, diep in mij.
Wanneer krijg jij het klaar om Jouw beeltenis in mijn wezen
weer van blijdschap te laten stralen
in dat verfrissend, opspattend bronwater,
daar diep, heel diep in mij verborgen?
Kom, trek me naar binnen
blijf kloppen aan de poort
Want ook mijn oren zijn doof geworden,
blijf schijnen in de nacht
want de blindheid in mijn ogen is bijna totaal.
Kom, delf op mijn ware gelaat,
maak mij mooi, maak van mij Jouw liefste mens,
ik kan niet meer zonder Jou,
Jij die woont in mij, opborrelende Minne
– kracht wassend water dat mij leven doet.
Kom, leef Je uit in mij.

Vrouw bij de Bron

Reacties

  1. Zwanny Wouda zegt

    Mooi!

Speak Your Mind

*