Zaterdagen: Kleaster-sneon

Kleaster-sneon

Dit najaar zijn er drie kleasterzaterdagen. In de weldadige bedding van Nijkleaster verdiepen we ons samen in een thema. Op twee van de kleaster-sneonen kun je er ook voor kiezen om alleen aan het ochtendprogramma of alleen aan het middagprogramma mee te doen, zie hiervoor de informatie per dag. Voor al deze zaterdagen is aanmelden via de website noodzakelijk.

Ochtend: 9.30-12.00 uur; middag 13.15-16.00 uur; hele dag: 9.30-16.00 uur

Bijdrage: halve dag € 15; hele dag inclusief lunch in het café € 35
Graag bij aanmelding duidelijk aangeven welk dagdeel je meedoet als dat niet de hele dag is. Je kunt hier het veld Opmerkingen voor gebruiken.

Zaterdag 15 oktober Kerk-in-actiedag in Heerenveen

Op 15 oktober is Nijkleaster aanwezig op de Kerk-in-actiedag in Heerenveen met een scheppingswandeling. Loop jij warm voor diaconaat? Voel je je geroepen om mensen nieuw perspectief te bieden? Wil je graag geïnspireerd worden, praktische tips krijgen en mensen ontmoeten die ook geloven in delen? Kom dan ook naar de kerk-in-actiedag. Het thema is: Aan tafel! Ontvangen & delen. Meer informatie en aanmelding: https://protestantsekerk.nl/nieuws/kerk-in-actiedag/

Zaterdag 5 november VerduurSamen met Franciscus

Dat duurzaam leven belangrijk is, weten we allemaal. Maar hoe doe je dat in praktijk? Franciscus van Assisi kan ons inspireren. Hij leefde kwetsbaar, betrokken, vredevol en eenvoudig. Wandelend met zijn broeders verwonderde hij zich elke dag over het leven op deze mooie aarde, dat ons zomaar toevalt.

Corinne Groenendijk werkte in haar boekje ‘VerduurSamen met Fransciscus’ zijn manier van leven uit tot een groene leefstijl voor nu. Zij is deze dag bij Nijkleaster te gast. Na een inleiding zet ze ons aan het werk met het thema vredevol verduurzamen. We staan stil bij het verhaal van Franciscus en de wolf en hoe je jezelf soms te veel toeëigent uit angst tekort te komen. Hoe vredevol of wolfachtig ben jij eigenlijk als het gaat om het gebruik van onze planeet? En lukt het je om ieder zijn of haar eigen manier van verduurzamen te gunnen?

Na de lunch in het café houden we ’s middags onze kleasterkuier. In het voetspoor van Franciscus verwonderen we ons over alles wat leeft.

Er is deze dag volop ruimte om ervaringen en ideeën over verduurzamen met elkaar te delen. Je zult ontdekken hoe bijzonder het is om hier samen over na te denken. Wellicht ontstaan er mooie ideeën om mee aan de slag te gaan, want samen verduurzamen is veel leuker!

Begeleiding: Corinne Groenendijk, predikant en auteur van ‘VerduurSamen met Franciscus; naar een groene en geïnspireerde leefstijl’ (Berne media 2022)
Meld je aan

VerduurSamen is leuker dan alleen

Na de kleaster-sneon met Corinne Groenendijk gaan we in een serie van drie avonden aan het werk met het boek ‘VerduurSamen met Franciscus’. Met iedere avond inspiratie van Francisus van Assisi én praktische oefeningen om te ontdekken welke duurzame stappen je zelf wilt zetten.

Donderdag 8 dec, zondag 8 jan, woensdag 8 feb 19:30-21:45 uur

Begeleiding: Saskia Leene, kleasterpastor en Sietske Visser, pionier/programmamaker

Bijdrage: € 45 voor de drie avonden
Meld je aan