Zaterdag 20 oktober: ADEM

Op kleasterzaterdag 20 oktober geven we aandacht aan iets bijzonders dat ons dagelijks heel nabij is: onze adem. In eenvoudige oefeningen geven we onze adem de ruimte. Anders dan eerder aangekondigd begeleidt Trees Nummerdor- van der Wal, docente Tai Chi Tao, deze dag,  samen met kleasterpastor Saskia Leene. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. (schilderij Andries Fidder).

Opgave https://nijkleaster.frl/nijkleaster-dei/

Speak Your Mind

*