stilte, besinning, ferbiningStypje ús / Steun ons

Zalige eenvoud

U kunt hier het boek ‘Zalige eenvoud’ van ds. Hinne Wagenaar bestellen.

Dit boek Zalige Eenvoud gaat over ‘de zaligsprekingen’ van Jezus. Dat zijn de beginwoorden van Jezus’ eerste preek, de Bergrede, waarin hij de essentie van zijn geloof en de basisprincipes voor een gelukkig, een ‘zalig’ leven formuleert. De essays in dit boek, door pionier-predikant Hinne Wagenaar, zijn persoonlijke reflecties geschreven tegen de achtergrond van zeven jaar pionieren in en met Nijkleaster, de nieuwe kloosterplek in Jorwert waar gezocht wordt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit.

Het boek kost € 25 euro, inclusief verzendkosten.

Bestel het boek via onderstaand formulier: