stilte, besinning, ferbiningStypje ús / Steun ons

Woensdagmorgen Kleaster-kuier

kuierplaatje

De kleaster-kuier is tot nader orde opgeschort i.v.m. het Corona-virus.

Download hier de flyer

Iedere woensdagochtend ben je welkom in Nijkleaster voor een eenvoudig programma
van stilte, bezinning en verbinding. In de Radboudkerk in Jorwert word je ontvangen
door een voorganger en kleasterkracht. Het programma van deze woensdagmorgen is als volgt:

9.30    Ochtendgebed (eenvoudige dienst met lezingen, gebed, stilte en enkele liederen)
10.00   Koffie of thee
10.30   Begin van de Kleaster-kuier
12.00   Lunch (zelf meebrengen)
Een aantal aantekeningen om je gedachten te bepalen:

– We verzamelen in de kerk van Jorwert (Sluytermanwei 4, Jorwert). Parkeren liefst aan de rand van het dorp of anders op de speciale parkeerplaatsen recht tegenover het café naast de boerderij. We proberen zo weinig mogelijk tot overlast te zijn voor de Jorwerter bevolking.

– Iedereen mag meedoen. Aanmelding vooraf mag maar is niet nodig. De ochtenddienst begint om 9.30. Ook als je laat bent: gewoon binnenkomen.

– Groepen groter dan 4 pers. dienen zich van te voren op te geven via de website, of bij de kleaster-coördinator (zie bij ‘contact’) om toestemming te krijgen. Een groep mag dan  bestaan uit max. 10-12 personen. Grotere groepen kunnen zich in overleg verdelen over meerdere woensdagen of een eigen programma aanvragen (Programma op Maat). Deze regel is ingesteld omdat meer dan één groep op een ochtend qua capaciteit niet haalbaar en wenselijk is.

– In de winter is de kerkzaal niet verwarmd. Trek dus warme kleren aan. De voor-kerk en de Verdieping zijn wel verwarmd (voor het koffiedrinken en lunchen).

Kleaster-kuier

– We vragen p.p. een bijdrage van € 5,- (voor ‘programma’s op maat’ zijn er andere tarieven, afhankelijk van het programma).

– De Kleaster-kuier is geen gewone wandeling. Vaak is de wandeling opgebouwd uit drie delen: stilte, bezinning en verbinding. Een deel van de wandeling doen we zwijgend. Onderweg worden soms stukken gelezen of liederen gezongen.

– De lengte van de Kleaster-kuier is afhankelijk van het weer en de deelnemers. Vaak duurt de wandeling tussen de 60 en 90 minuten.

– Goede wandelschoenen of laarzen zijn onontbeerlijk. We wandelen vaak over onverharde wegen rondom Jorwert.

– De Kleaster-kuier is niet verplicht (niets is verplicht overigens). Je kunt ook kiezen om alleen bij de dienst en het koffiedrinken aanwezig te zijn. Om welke reden dan ook. Zij die zo ver niet kunnen of durven te lopen, keren na een poosje terug. Anderen blijven alleen of met een ander achter in de kerk. Ook dat blijkt een mooie en verstillende ervaring te zijn.

– Na de Kleaster-kuier wordt er opnieuw koffie en thee gezet. We eten (en delen) onze zelf meegebrachte lunch.