Weekend van 22-24 nov. 2019

Dit weekend zijn er de volgende bijeenkomsten bij Nijkleaster.

1. Vrijdag 22 nov.: Ferbining op Freed (LEZEN)

2. Zondag 24 nov.: Gedachteniszondag

Ferbining op Freed. Deze vrijdag beginnen we met LEZEN op Freed (de kosten zijn € 5) We lezen met Hinne Wagenaar een paar delen uit zijn boek Zalige Eenvoud. Deze keer uit hoofdstuk twee 'Gezegend zij die treuren'. We lezen samen, voorbereiding is niet nodig. Boek graag meenemen (als je het boek zelf hebt).
19.30 – 20.15: Lezen
20.30 – 21.00: Avondviering
21.00: naar het café aan de overkant.

Betinksnein. Zondag 24 nov. is de laatste zondag van het kerkeljke jaar. Wij gedenken de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden in onze gemeenten en in onze dorpen Jellum-Bears, Jorwert, Mantgum en Weidum. Nadat de namen van de overledenen hebben geklonken en de gedachteniskaarsen branden, wordt iedereen zelf ook uitgenodigd om een kaarsje te branden voor mensen of situaties in de wereld om die te gedenken. Als symbool gebruiken wij dit jaar de krakeling: symbool voor de doorgaande cyclus van leven en dood. De krakeling wordt regelmatig aangeboden bij een begrafenis of crematie in Fryslân. De dienst is meertalig maar de nadruk ligt op het Fries (Kerk van Jorwert, 10.00 uur)

Speak Your Mind

*