Verbinding op Vrijdag

Gewijzigd programma Ferbining op Freed. Nog vier vrijdagen: twee keer ‘Lezen’ en twee keer ‘Mediteren’. Daarna volgt het programma in de 40-dagentijd op donderdagavond.

31 jan. (Lezen)
7 febr. (Meditatie)

14 febr. (Alleen Lezen, daarna concert Wiebe Kaspers)
21 febr. (Meditatie)

Op 31 januari lezen we enkele bladzijden uit het boek Zalige Eenvoud door Hinne Wagenaar. We lezen uit hoofdstuk 3 ‘Zacht van gemoed’. Over Etty Hillesum, Martin Luther King en over de mythe van reddend geweld.

19.30 –20.15 (meditatie, zingen of samen lezen)
20.30 –21.00 (avondgebed)
Na 21.00 (ontmoeting in het café)

Speak Your Mind

*