Van harte welkom bij de verkooptentoonstelling Jentsje Popma

Wij willen jullie van harte uitnodigen voor een verkooptentoonstelling voor het werk van kunstenaar Jentsje Popma. Deze tentoonstelling vindt plaats op zaterdag 2 en zondag 3 juni in de kerk van Jorwert (11.00 – 17.00 uur). Tige wolkom / van harte welkom!

Jentsje Popma schonk enkele jaren geleden zijn atelier en al zijn werk aan Nijkleaster, met de bedoeling het werk te gelde te maken. De opbrengst is bestemd voor de bouw van het nieuw te realiseren klooster op de locatie Westerhûs, vlak buiten Jorwert.
Veelzijdig kunstenaar Jentsje Popma (1921) was als glazenier werkzaam tot 1968. Hij maakte glas in loodramen voor onder meer de gemeentehuizen in Vlagtwedde en Schiermonnikoog. Als beeldhouwer maakte hij diverse wandreliëfs en vrijstaand werk. Het beeld van Anne Vondeling (1981, Nieuwestad in Leeuwarden) is misschien wel zijn bekendste werk in de openbare ruimte. In 2015 doneerde hij zijn atelier en al zijn kunstwerken aan Stifting Nijkleaster.

Op deze verkooptentoonstelling wordt het hoofddeel ingenomen door geschilderde landschappen, die hij ‘en plein air’ maakte, want zo was naar zijn gevoel de ervaring van het landschap het meest intensief. Ook zijn tekeningen te zien (naakten), een glas-in-lood werk, enkele keramische koppen en portretten.

Officiële opening
De officiële opening van de tentoonstelling is op zaterdag 2 juni om 11.00 uur. De muziek wordt verzorgd door Hindrik van der Meer, een dans wordt uitgevoerd door Henneke Nauta en Saskia Leene (kleasterpastor) zal daar een toelichting bij geven. Jan Henk Hamoen (bestuurslid) zal een korte inleiding op de tentoonstelling geven. We hopen van harte dat Jentsje Popma daar ook zelf bij aanwezig kan zijn.

Laat wat van je horen

*