stilte, besinning, ferbiningStypje ús / Steun ons

Vacare bezinningsmiddag: Werken aan spiritualiteit in de gemeente

Op dinsdagmiddag 4 juni 2019 is er bij Nijkleaster een bezinningsmiddag rondom werken aan spiritualiteit en geestelijk leven in de plaatselijke gemeente. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Vacare, het platform voor meditatief leven, in samenwerking met Nijkleaster en het Netwerk van geestelijk begeleiders.

Steeds meer kerkelijke gemeenten besteden aandacht aan  spiritualiteit en verdieping van het geestelijk leven. Niet alleen voor de eigen leden, maar ook voor andere belangstellenden.  De bezinningsmiddag is bedoeld voor wie hiermee aan de slag wil gaan of zoekt naar nieuwe ideeën op dit gebied. Ook is er gelegenheid om contact te leggen met mensen uit de regio die ondersteuning kunnen bieden bij het ontwikkelen van activiteiten.

Dr. Kick Bras zal de inleiding houden over het thema van deze bijeenkomst. Een bestuurslid van Vacare zal iets vertellen over het belang van meditatie en met de aanwezigen een meditatie oefening doen. Ds. Tytsje Hibma zal toelichten welke steun het Netwerk van geestelijk begeleiders kan bieden bij het geestelijk leiding geven aan de plaatselijke gemeente. En kleasterpastor Saskia Leene zal laten proeven welke mogelijkheden Nijkleaster biedt bij het bevorderen vaan spiritualiteit. Verder is er ruim gelegenheid om van gedachten te wisselen en een informatiemarkt te bezoeken.

Voor wie: predikanten, kerkelijk werkers en andere begeleiders rondom werken aan spiritualiteit

Inleiders: dr. Kick Bras, ds. Saskia Leene, ds. Tytsje Hibma, en een bestuurslid van Vacare

Wanneer: 4 juni 2019, 13.30-16.30 uur, Sluytermanwei 4, 9023 AB Jorwert

Kosten: € 25.00 per persoon (incl. koffie/thee)

Voor meer informatie: Saskia Leene, s.leene@nijkleaster.nl

Aanmelden én betalen kan door onderstaand formulier in te vullen. U wordt geleid naar een Ideal-omgeving, waar u kunt betalen.