Studenten ‘Minorities and Multilingualism’

Op woensdag 22 november verzamelde zich een bont gezelschap van zo’n 45 mensen in de kerk van Jorwert voor het wekelijkse Nijkleaster ochtendgebed o.l.v. kleaster-pastor Saskia Leene. Twaalf daarvan waren studenten van de opleiding ‘Minorities and Multilingualism’ onder leiding van prof. Goffe Jensma. Ze kwamen in het kader van de cursus ‘Minority languages: the case of Frisian’. Na het ochtendgebed kregen zij een college van Nijkleaster pionier Hinne Wagenaar over de positie van de Friese taal en cultuur in de Friese kerk in verleden en heden. Ook vertelde hij over de passie van Nijkleaster voor (de Friese) taal en cultuur. Een mooie ochtend!

Minority languages: The case of Frisian

This course presents Friesland as a laboratory for studying multilingualism in action. Students are offered first-hand knowledge of language use in Friesland, as well as lectures on a selection of topics particularly applicable to Frisian. Classes will consist of visits to Frisian cultural and government institutions as well as to institutions where interesting sociolinguistic situations can be observed. Experts from a number of different fields will introduce topics of theoretical relevance that students will get a chance to test empirically themselves (http://minorities.nl/)

Laat wat van je horen

*