Slúf yn ‘e Krystnacht

Nu ik dit schrijf staan we op de drempel van het nieuwe jaar. Het noopt ons terug te kijken op 2018 en ons te bezinnen op de nabije toekomst. Wij kijken met grote dankbaarheid terug op het afgelopen jaar van Nijkleaster (en op de afgelopen jaren!) Maar tegelijk loopt de huidige fase van pionieren dit jaar af (2012-2019). We hebben ambitieuze plannen gemaakt voor de komende periode (2019-2026). Hoewel we altijd vol geloof en vertrouwen zijn, dringt zich een gevoel van urgentie op. We zijn ver gevorderd, maar wanneer we de komende maanden geen financiële support vanuit de kerken ontvangen, dan kunnen we de huidige plannen niet uitvoeren. Dan zullen we pas op de plaats moeten maken. Spannende tijden dus!

Hoe geweldig is het dan om regelmatig steun te ontvangen vanuit de samenleving. Dat gebeurt op de gekste momenten: tijdens een begrafenis, op straat, via brieven en berichten. De steun die we ontvingen in de Kerstnacht was wel heel bijzonder. Op kerstochtend keek ik gewoontegetrouw in onze brievenbus, we krijgen rond de kerstdagen immers veel goede wensen in de bus. Ik haalde die ochtend twee kerstkaarten uit de bus. Een daarvan was dik en stevig, maar ik nam de tijd niet om die te openen. Het was immers kerstmorgen! Veel later die dag, na de kerstviering en een huis vol gasten, kwam ik de envelop weer tegen. Er stond enkel op: Nijkleaster. Niets vermoedend stond ik plotseling met zestig biljetten van €50 in mijn handen. Zonder kaartje of afzender.

We hebben het geld in grote dankbaarheid ontvangen en het is intussen naar de bank gebracht. Veel meer dan de financiële steun gaat hier voor ons om een belangrijk signaal. We weten dat veel mensen ons steunen met daden en gebeden, met geld en inzet. Dat doet ons erg goed. En we bedanken onze anonieme gever, samen met alle anderen die ons een warm hart toedragen, bijzonder! Het geeft ons de moed om verder te gaan en het vertrouwen te behouden dat we onze missie verder kunnen en moeten uitwerken: om een modern klooster te bouwen van stilte en bezinning. Een oefenplaats voor gastvrijheid en mienskip.

Lok en seine foar 2019! ds. Hinne Wagenaar

Comments

  1. Alexandra Maas zegt

    Kijk. Dat zijn aardig wat kloostermoppen. Wat fijn!

  2. Zwanny Wouda zegt

    Wat byzonder! Weer een flinke stap dichterbij de realisatie van de grootse plannen!

    Folle lok en seine/veul heil en zegen (“veul snij en regen” zijden mijn grote broers er dan spottend achteraan VOOR DIT BYZONDERE JAAR 2019!

    Groet Zwanny

Speak Your Mind

*