stilte, besinning, ferbiningStypje ús / Steun ons

Samen in actie voor Westerhûs – particulieren

Fijn dat u belangstelling hebt voor ons project Westerhûs. U kunt als particulier op veel verschillende manieren meedoen. We zetten ze op een rij:

1. SCHENKING
Als particulier schenkt u een bedrag aan Stifting Nijkleaster. Nijkleaster gebruikt dit geld voor de realisatie van het klooster-complex. Er is geen schenkingsrecht aan de orde aangezien Nijkleaster een ANBI is (algemeen nut beogende instelling). Door deze status kunt u de schenking als gift aftrekken van de belasting. U wordt participant van Nijkleaster (als u een
blijvende band op prijs stelt).

Ik wil mijn gift meteen per Ideal overmaken

2. 5-JAARLIJKSE SCHENKING
Als particulier schenkt u gedurende tenminste 5 jaar een vast bedrag per jaar aan de Stifting Nijkleaster. Nijkleaster gebruikt dit geld voor de rente en aflossing van een af te sluiten lening. Tijdens de looptijd wordt de betreffende lening afgelost. Daarmee is de schenker een participant van Nijkleaster. Ook hier is geen schenkingsrecht aan de orde.

Ik wil een periodieke schenking aangaan. Neem hierover contact met mij op.

3. LENING
Als particulier stelt u een lening ter beschikking aan Stifting Nijkleaster. Nijkleaster gebruikt dit geld voor de realisatie van het kloostercomplex.

Klik hier om te zien welke type leningen u kunt verstrekken.

Klik hier om contact op te nemen met Nijkleaster.