Een lening voor Westerhûs

U kunt als particulier, kerkelijke gemeente of bedrijf Nijkleaster ook geld lenen voor Westerhûs. Daarover gaan we graag met u in gesprek.

Geld lenen aan Nijkleaster kan onder de volgende voorwaarden:

  1. Het minimum-bedrag dat u kunt uitlenen is € 5.000
  2. Nijkleaster vergoedt een rente van maximaal 1,4 % (minder mag natuurlijk altijd)
  3. De lening is gedurende de hele looptijd aflossingsvrij
  4. De looptijd van de lening is 15 jaar
  5. Bij eventueel overlijden van de langstlevende fiscale partner vervalt de lening aan Nijkleaster
  6. Er worden door Nijkleaster geen (hypothecaire) zekerheden verstrekt.

Per lener wordt een leningsovereenkomst vastgesteld, waarin deze punten zijn opgenomen.

U kunt voor een lening contact opnemen met info@nijkleaster.frl  of 06-19167455

Terug