stilte, besinning, ferbiningStypje ús / Steun ons

Samen in actie voor Westerhûs – leningen

U kunt als particulier , stichting, fonds, kerkelijke gemeente, parochie of een ander bedrijf/organisatie een lening ter beschikking aan de Stifting Nijkleaster. Nijkleaster gebruikt dit geld voor de realisatie van het kloostercomplex.

U kunt daarbij kiezen uit de volgende vormen:

3A. EEN RENTELOZE AFLOSSINGSVRIJE LENING
U stelt een renteloze aflossingsvrije lening ter beschikking voor een periode van tenminste 30 jaar. U wordt daarmee participant van Nijkleaster en bent daarmee nauw betrokken bij de Stichting.

3B. EEN RENTEDRAGENDE, AFLOSSINGSVRIJE LENING
U stelt een rentedragende maar aflossingsvrije lening ter beschikking voor een periode van tenminste 30 jaar. De hoogte van de rente is gelijk aan de rente die door de SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer) voor diaconale leningen wordt gerekend. Het rentepercentage wordt voor 10 jaar vastgelegd. Na 10 jaar kan de rente herzien worden.

3C. EEN RENTEDRAGENDE LENING MÉT AFLOSSING.
U stelt een rentedragende lening ter beschikking met aflossing in een periode van tenminste 30 jaar. De hoogte van de rente is gelijk aan de rente die door de SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer) voor diaconale leningen wordt gerekend. Het rentepercentage wordt voor 10 jaar vastgelegd. De eerste drie jaar vindt geen aflossing plaats. Daarna middels een annuïteitenlening. Mocht een financier cq. investeerder zijn lening willen terugtrekken dan zal dat uit een nieuwe lening of gift voldaan moeten worden.

Terug