stilte, besinning, ferbiningStypje ús / Steun ons

Samen in actie voor Westerhûs – kerken

Nijkleaster zoekt betrokken kerken en parochies die mee willen investeren in het kloostercomplex Westerhûs. Daarmee wordt u een van de pijlers van Nijkleaster. In plaats van geld te ‘parkeren’ bij een bank, investeert u in een project dat u aan het hart gaat. U deelt immers in de missie van Nijkleaster. De opbrengst wordt in eerste instantie uitgekeerd in de vorm van sociaal-geestelijk rendement. Uw geld levert zo een ander rendement. Dit rendement is meer dan alleen in financiële termen kan worden uitgedrukt. Tegelijkertijd is het ook mogelijk om een deel van het rendement uitgekeerd te krijgen in de vorm van rente en aflossing.

Geestelijk rendement betekent naast deze persoonlijke vernieuwing ook kerkelijke vernieuwing. Nijkleaster speelt graag een rol bij het helpen van lokale kerken over de toekomst van hun gemeenschap. In de afgelopen jaren hebben we dat zien gebeuren: verschillende lokale kerken uit heel Nederland kwamen naar Nijkleaster om inspiratie op te doen voor hun lokale kerkgemeenschap. Niet om Nijkleaster te kopiëren, maar wel om met nieuwe ideeën ‘thuis’ weer vol energie te kunnen werken aan de lokale gemeenschap. Deze rol wil Nijkleaster in de komende jaren graag versterken. Als participant steunt en stimuleert u dit proces van persoonlijke, kerkelijke en maatschappelijke vernieuwing.

Nijkleaster komt hierover graag met uw kerk verder praten. Uiteraard geheel vrijblijvend. Bent u geïnteresseerd in een gesprek. Neem dan vooral even contact met ons op.

Deze tekst inspireert ons: