Meditatie op dinsdag

Klooster Westerhûs beschikt over een prachtige meditatiezolder boven het voorhuis. Vanaf 6 juni 2023 is er wekelijks een meditatiebijeenkomst op dinsdagavond. De avonden hebben een vast ritme. Na een warming up mediteren we 25 minuten in stilte. We drinken een kopje thee en buigen ons dan samen over een paar regels uit een psalm. Tot slot zitten we nog 10 minuten in stilte. Deze avonden worden begeleid door verschillende mensen uit de kring van Nijkleaster en zijn voor iedereen toegankelijk. Je bent welkom, ook als je nog geen ervaring met meditatie hebt. Het is niet nodig je van te voren aan te melden.

19:30-21:00 uur Klooster Nijkleaster-Westerhûs (kosten € 6,00 per avond)