Donderdag: Kring van Aandacht

‘Aandacht voor elkaar en aandacht voor de wereld’

Vanaf januari 2023 is er in de kerk van Jorwert elke tweede donderdag van de maand een viering van de Kring van Aandacht. We steken een kaarsje aan en bidden voor mensen dichtbij en ver weg en voor situaties in de wereld die ons raken. Na afloop van de viering wordt ieder uitgenodigd om een van de mensen of situaties de komende maand bij zich te dragen in aandacht of gebed. Zo helpt de viering van de Kring van Aandacht ons om meer en meer een aandachtige gemeenschap te worden.

Van harte welkom, iedere tweede donderdag van de maand (uitgezonderd juli en augustus) om 19.30 uur in de kerk van Jorwert.

Wil je dat er voor iemand of iets een kaarsje wordt aangestoken in de eerstvolgende viering, laat het ons hieronder weten of stuur een mail naar [email protected].

Je mag wat achtergrondinformatie meesturen. In de viering wordt alleen naam of thema genoemd. We gaan vertrouwelijk om met informatie die schriftelijk gedeeld wordt.

Mijn gedachten gaan uit naar… / Ik bid voor …

Naam
Je kan je verzoek ook anoniem indienen.

Meer informatie over de viering van de Kring van Aandacht:

De viering is een initiatief van de commissie Kring van Aandacht die zoekt naar een nieuwe vormgeving van pastoraat in de kleastergemeente Nijkleaster-Westerwert.

Bijlage: Flyer Kring van Aandacht 2022

Bijlage: Achtergrondnotitie