Privacy Verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stifting Nijkleaster kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
acitiviteiten van Nijkleaster, donateur wordt van Nijkleaster en/of omdat u deze zelf bij het
invullen van een contactformulier op de website aan Nijkleaster verstrekt.
Nijkleaster kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Nijkleaster gegevens nodig heeft

Nijkleaster verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als
u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen om
afspraken te bevestigen of voor andere doeleinden. Daarnaast kan Nijkleaster uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten afspraak, doorgaans
bestaande uit het bijwonen van een activiteit van Nijkleaster.

Hoe lang Nijkleaster gegevens bewaart

Nijkleaster bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan zeven
jaar bewaard na het laatste contact.

Delen met anderen

NIjkleaster verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Nijkleaster worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IPadres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Nijkleaster gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens
worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Nijkleaster, [email protected]
Nijkleaster zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Nijkleaster
neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van Nijkleaster maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om
te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op Nijkleaster via [email protected].

www.nijkleaster.frl is een website van Stifting Nijkleaster.
Nijkleaster is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres:
It Westerhûs 1,
9027BN HILAARD
[email protected]


Inschrijvingsnummer handelsregister
Kamer van Koophandel: 01151683

Deze privacy verklaaring is het laatst bijgewerkt in 2022