Popma Tentoonstelling: Hillich is de grûn

In het weekeinde van 2 en 3 juni 2018 werd een Popma-verkooptentoonstelling georganiseerd in de kerk van Jorwert. Kunstenaar Jentsje Popma was zelf aanwezig tijdens de officiële opening die onder leiding stond van Nijkleaster bestuurslid Jan Henk Hamoen. Naast een korte toespraak werd een nieuw lied uitgevoerd met de onderstaande tekst. Het lied is een vertaling/bewerking van een mantra uit de traditie van Native Americans ‘Where I sit is holy’ en werd geschreven door Hindrik van der Meer. Petra Ottema, Saskia Leene en Teake Postuma zongen het lied onder begeleiding van Hindrik van der Meer. In een dans werden de woorden door Henneke Nauta op een prachtige manier verbeeld. Op de foto maakt zij de beweging bij de woorden ‘Hillich is de grûn/Heilig is de grond’. De verkooptentoonstelling was wederom geweldig georganiseerd onder de kundige en bezielende leiding van Jan Henk Hamoen. De opbrengst was boven verwachting!

Wêr ’tst ek bist op ierde:
hillich is de grûn.
Bosken, bergen, wetter,
harkje: ’t is ús jûn.
Geast fan goedens,
hiel ticht om my hinne

Wêr’t wy binn’ op ierde:
hillich is de grûn.
Greiden, marren, miede,
alles is ús jûn.
Geast fan goedens,
hiel ticht om ús hinne.

’t Libben is ús hillich
en mei hert en siel
leavje, jaan en hielje:
wrâld ien grut gehiel.
Geast fan goedens,
hiel ticht om ús hinne.

 

 

Reacties

  1. Joke van den Akker zegt

    Voor jullie allen een pracht dag en een geweldige verkoop , geniet ervan

Laat wat van je horen

*