Plannen voor de fasering van Westerhûs

Op vrijdag 8 maart stonden de onderstaande artikelen prominent in het Friesch Dagblad. U kunt deze hier lezen in PDF formaat. Op zaterdag 9 maart volgde de Leeuwarder Courant met een mooi artikel, maar met een krantenkop die de lading niet dekt. Hieronder leest u een nadere beschouwing op de Nijkleaster ontwikkelingen door onze pionier ds. Hinne Wagenaar.

Aan allen die meeleven met Nijkleaster! Bêste minsken van bestuur, kerkenraad en gemeente Westerwert-Mantgum, kleasterried, kleasterlingen, kleasterkrachten, vrijwilligers, bezoekers, landelijke Protestantse Kerk in Nederland en de classis Fryslân, en allen die ons volgen via website en social media.

We hadden ons het begin van de 40-dagentijd iets rustiger voorgesteld. Juist in deze eerste week van bezinning gaan de ontwikkelingen van Nijkleaster razendsnel. Vandaag, vrijdag 8 maart 2019, komt het Friesch Dagblad met een voorpagina volledig gewijd aan Nijkleaster. Met als kop: ‘Nijkleaster kan gefaseerd gaan bouwen’. Op de website van het FD staat zelfs: ‘Het is definitief: bij Hilaard komt protestants klooster.’ De stukken in de krant voegen we als bijlage bij. Wij zijn heel blij dat we ons stapsgewijs verder ontwikkelen richting onze droom.

Maar tegelijk voelen we bij Nijkleaster ook de behoefte om enige nuancering aan te brengen. Dat is via de pers wat lastig, die brengen immers nieuws. Maar in onze eigen publiciteit moet dat wel. Kort gezegd, wij hebben met Nijkleaster en alle betrokkenen belangrijke stappen gezet. Van onze kant zijn we een heel eind op weg. Maar tegelijk zijn we nog wel afhankelijk van de doorgaande fondsenwerving en de wettelijke procedures waartegen nog bezwaren kunnen worden ingebracht.

Achtergrond bij de ontwikkelingen

De plannen van Nijkleaster aangaande Westerhûs zijn gepresenteerd in het najaar van 2017. Een jaar later moesten we constateren dat er nog onvoldoende vaart zat in de fondsenwerving. Er waren veel contacten en kansen, maar het werd nog niet concreet. Dat heeft in de herfst van 2018 de nodige spanning veroorzaakt binnen Nijkleaster: ‘Gaat ons dit wel lukken?’ De kerkenraad van Westerwert-Mantgum, die inhoudelijk en financieel helemaal betrokken is, vroeg aan het bestuur van Nijkleaster om toch nog eens te kijken naar de mogelijkheid van een fasering: ‘Is het mogelijk om kleiner te beginnen en later door te groeien naar het volledige plan?’ Vanaf december is er hard gewerkt aan de plannen voor een fasering. Samen met alle geledingen (incl. financiële adviseur en architect) zijn we gekomen tot een gefaseerd plan. Dat doet aan de ene kant wel pijn, omdat we dan in de eerste fase kleiner en kwetsbaar moeten beginnen. Maar het geeft ook veel lucht omdat we niet alles in een keer hoeven te doen maar in stappen kunnen groeien richting de eindfase.

Alle ontwikkelingen lijken zich nu in één week samen te ballen. Op maandag 4 maart kwamen de besturen van Nijkleaster en kerkelijke gemeente samen om positief te besluiten over dit gefaseerde plan. Op woensdag kwamen vertegenwoordigers van het dienstencentrum van de Landelijke PKN samen met de vertegenwoordigers van de Classis Fryslân. Wij hebben ons verhaal nog een keer gepresenteerd. Later op de avond hoorden we dat zowel de landelijke kerk als de classis Fryslân €100.000 gaan bijdragen voor het plan Westerhûs. Dat is voor ons van groot financieel belang. Maar het vertrouwen is nog veel belangrijker! Daar worden we stil van. Bovendien hebben diverse kerkelijke gemeenten uit Fryslân besloten om het project Westerhûs op hun eigen wijze en naar de eigen financiële mogelijkheden te steunen. Ook deze week zijn we een paar keer op pad geweest om ons verhaal te vertellen bij kerkenraden van gemeenten. Gerko Last, onze fondsenwerver, en Henk Kroes, onze voorzitter, zijn ‘goud’ waard!

Het Friesch Dagblad kreeg deze week ook lucht van de ontwikkelingen en plaatste vandaag drie stukken in de krant. Dat is geweldig! Maar nu lijkt het wel heel definitief. Dat is niet het geval. De fondsenwerving gaat door. Eerst om deze fase rond te krijgen en vervolgens voor de tweede fase. En het vergunningstraject kan nog vertraging opleveren. Maar met een beetje geluk en zegen kan er dit jaar een begin gemaakt worden met de sanering van gebouw en terrein. De bouwcommissie van Nijkleaster-Westerhûs heeft voor de komende weken al reeds diverse bijeenkomsten gepland.

Tenslotte: dank!

Wij willen onze grote dankbaarheid uitdrukken aan alle mensen die op zo hartverwarmende wijze ons nieuwe kloosterproject steunen. De (vaste) gasten en vele bezoekers die zoveel warme feedback geven. De vele en diverse vrijwilligers die hun tijd, energie en positiviteit geven. De bestuurders van zowel Nijkleaster als gemeente Westerwert-Mantgum die meebewegen op deze meanderende en pionierende weg. De kerkelijke gemeenten in Fryslân die met Westerhûs meedoen en hun geld beschikbaar stellen (en al die gemeenten die het nog overwegen). En niet te vergeten is onze dankbaarheid groot richting de landelijke Protestantse Kerk die ons vanaf den beginne door dik en dun heeft gesteund. En nu de nieuwe classis Fryslân evenzeer. Het maakt ons stil, bescheiden en nederig.

En zo is het begin van de 40-dagentijd voor ons verre van rustig. We lazen afgelopen woensdag (as-woensdag) tijdens onze vaste kleaster-ochtend het gedeelte over de beproevingen van Jezus in de woestijn (Lucas 4, 1-13). En ‘s middags bij de opening van de vergadering van de kleaster-ried lazen wij daarbij enkele woorden uit een preek van Henri Nouwen waarin hij het verband legt tussen de doop van Jezus, die voorafgaat aan de beproevingen in de woestijn, en de manier waarop Jezus reageert op die beproevingen. Dat delen wij hier graag:

De kern van mijn geloof bestaat uit de overtuiging dat u en ik, dat wij allemaal de geliefde zonen en dochters van God zijn. Een van de enorme taken die we hebben, is dat te beseffen en vervolgens een leven te leiden dat uitgaat van die kennis. Dat is niet zo eenvoudig… Vaak beantwoorden wij de vraag naar ‘Wie ik ben’ met ‘Ik ben wat ik doe’, ‘Ik ben wat anderen over me zeggen’ en ‘Ik ben wat ik heb’… Wat ik u wil zeggen, is dat deze voorstelling van zaken verkeerd is. Dat is niet wie u bent en dat is niet wie ik ben. De duivel zegt tegen Jezus in de woestijn: Verander deze stenen in brood. Laat zien dat u iets kunt. Spring van de tempel en laat mensen u opvangen, zodat ze goed over u spreken. Kniel voor me neer, dan geef ik u veel bezittingen. Dan bent u geliefd, want u doet iets, mensen praten goed over u en u hebt iets – en iedereen zal van u houden. Maar Jezus zei: dat is gelogen. Dat is de grootste leugen die er is, waardoor mensen relaties aangaan die tot geweld en verwoesting leiden. Jezus zei: Ik weet wie ik ben. Voordat de Geest mij naar de woestijn leidde om verzocht te worden, daalde de Geest Gods neer en zei: Jij bent mij geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. (Do bist myn soan, myn ynleave jonge. Ik bin sa wiis mei dy). Dát is wie u bent. Dát is wie ik ook ben. Er is één ding dat ik u in elk geval duidelijk wil maken: wat voor Jezus geldt, geldt ook voor u! (Henri Nouwen, Wie ben ik? Adveniat/Halewijn, 2018-2019).

Mei in hertlike groetnis út namme fan Nijkleaster

ds. Hinne Wagenaar (pionier-dominee voor Nijkleaster)

Comments

  1. Zwanny Wouda zegt

    Alle goeds toegewenst met de allerlaatste loodjes tot 1 april, als het definitieve besluit valt

Speak Your Mind

*