Nijkleaster Pinksterpaad 2022

‘Als bomen kunnen wandelen, dan kunnen mensen veranderen’.

Op Tweede Pinksterdag 6 juni organiseert Nijkleaster voor de 9e keer een wandeling waar stilte, bezinning en verbinding centraal staan.

Het thema voor deze tocht is: ‘Als bomen kunnen wandelen, dan kunnen mensen veranderen’. Dit is ook het thema van het project Arcadia Bosk: iedereen kan deze zomer in Leeuwarden de verrassende kracht van duizend wandelende bomen ervaren. Dit ‘swalkjende bosk’ geeft de bomen
– en daarmee de natuur– een stem: wat kunnen wij leren van bomen?
(zie https://arcadia.frl/projecten/bosk).

Het gaat tijdens het Pinkster Paad over bomen, over duurzaamheid en over toekomst. Maar het gaat ook over jou als mens, als onderdeel van de schepping en of jij durft te ontwortelen, durft te swalkjen om te veranderen en op weg te gaan.

Praktische informatie over het NPP op 6 juni:
⦁ Een korte tocht van ongeveer 5 km met start om12.30 uur
⦁ Een langere tocht van ongeveer 15 km met start om 9.30 uur
⦁ Beide tochten starten in Jorwert en komen langs het nieuwe klooster op it Westerhûs
⦁ We sluiten de dag af met een gezamenlijke viering in de kerk van Jorwert (15.30 uur)
⦁ Kosten zijn € 15,00 per persoon