Parkeren bij Nijkleaster

Je bent altijd van harte welkom bij Nijkleaster. Bij klooster Westerhûs kun je volop een fiets of auto parkeren. Je kunt de auto ook elektrisch laden. Een bus komt tot in het dorp Hilaard. We kunnen je eventueel ophalen van de trein in Mantgum, Deinum of Leeuwarden.

Bij een activiteit in de kerk van Jorwert is het soms lastig om in het dorp een plekje voor je auto te vinden. Daarom hierbij enkele tips en aanwijzingen.

  1. Probeer zoveel mogelijk te carpoolen.
  2. Kom zo mogelijk op de fiets.
  3. Als je met de trein komt: vanaf het station Mantgum is het nog twee kilometer lopen naar Jorwert. Er is een verbinding met de Opstapper van Arriva richting Jorwert (uur van te voren reserveren:
    0800 2802803).
  4. Voor de inwoners van Jorwert is het lastig wanneer de parkeerplekken bij hun huizen steeds bezet zijn. Daarom hebben we een parkeerkaart laten maken. Parkeer zoveel mogelijk in de paarse parkeerstroken.
  5. De parkeerstrook bij de ingang van het dorp (zuid-zijde) is niet verhard. Daar kun je gewoon in het gras parkeren.
  6. Parkeer in geen geval op de stoep!