stilte, besinning, ferbiningStypje ús / Steun ons

Over het NPP

Over het Nijkleaster Pinkster Paad (NPP)

Sinds de oprichting van Nijkleaster in oktober 2012 wordt er op pinkstermaandag het NPP gelopen, een kleinschalige pelgrimstocht in de Greidhoeke van Friesland, rondom Jorwert. Meestal wordt er een korte tocht van rond de 6 km. en een langere tocht van tussen de 15 en 20 km aangeboden. De routes zijn elk jaar net weer iets anders. In Friesland wordt traditiegetrouw veel gefietst, zeker met de fiets-Elfstedentocht. Nijkleaster kiest ervoor om die dag een pelgrimstocht te organiseren met een meditatief karakter, dat wil zeggen dat de tocht de elementen bevat die belangrijk zijn voor Nijkleaster: Stilte, Bezinning en Verbinding. De kerk van Jorwert vormt begin en eindpunt van de beide tochten. We sluiten af met een korte viering voor de deelnemers van de korte en de lange tocht samen. Maar de viering is ook bedoeld voor de mensen die de wandelaars ophalen of die niet kunnen wandelen maar toch graag bij de viering aanwezig willen zijn.

Je hoeft niet ver te lopen om toch op reis te zijn

De meeste pelgrims lopen langere tochten naar bijvoorbeeld naar Santiago of naar Rome. Er komen ook steeds meer pelgrimsroutes en lange afstandswandelingen bij. Met het NPP pelgrimeren we in de Greidhoeke rond Jorwert. Je hoeft immers niet ver te lopen om toch op reis te zijn. Je kunt ook reizen in jezelf. In gedachten en dromen kun je jezelf buiten je bestaande wereld plaatsen. Iemand zei tijdens een wandeling van Nijkleaster: ‘Je kunt hier ver weg, ver om je heen kijken. Maar je krijgt hier ook de gelegenheid om ver naar binnen te kijken.’

Een pelgrimage is een tocht naar een plek van spiritueel belang, met de bedoeling om inzicht te verwerven in je eigen denken en handelen. Om je plaats binnen de maatschappij en de wereld waarin je leeft te beschouwen. Om je te bezinnen op je relatie met jezelf, met mensen om je heen, met de wereld als geheel en met God. Niet het einddoel van de pelgrimstocht, maar de weg ernaar toe is het belangrijkste. We verplaatsen ons in de natuur, te voet! Over betonpaden en landweggetjes, door dorpjes en langs kerken. De natuur, de geschiedenis, het samen lopen, de stilte, de wind door onze haren en de zon op ons gezicht: dat allemaal samen heeft een helende werking.

Gebed

Goede God
Wijs mij de weg
naar stilte in mijn hoofd
en rust in mijn lijf.

Geef licht op mijn pad
naar vrede in mijn hart
en liefde in mijn ziel.