Op naar de derde advent … (vrijdag, zaterdag én zondag)

Je kunt deze week meedoen aan de volgende Nijkleaster onderdelen die ons uitnodigen tot de innerlijke voorbereiding voor advent en kerst. Alle staan op diverse manieren in het teken van stilte, bezinning en verbinding:

Woensdag 11 december: kleasterochtend om 09.30 uur (ochtendgebed, koffie, kleaster-kuier, lunch)

Vrijdag 13 december: Ferbining op Freed om 19.30 uur (Zingen op Freed, avondgebed, ontmoeting in de herberg)

Zaterdag 14 december: Kleasterochtend op Zaterdag om 09.30 uur (ochtendgebed, koffie, kleaster-kuier, lunch)

Zondag 15 december: Kleasterviering op Zondag om 09.30 (voorganger: ds. Hinne Wagenaar. Muziek: Hindrik van der Meer)

Speak Your Mind

*