Dromen

Droom van Nijkleaster

Wij dromen al jaren van een klooster zoals verbeeld in de afbeelding hiernaast: een verbouwde boerderij. Deze droom krijgt overigens allereerst gestalte in een beweging van mensen. Maar om die beweging te faciliteren zijn gebouwen nodig. De kerk van Jorwert vormt de uitvalsbasis voor onze beweging. Het klooster-complex Westerhûs (1 km. buiten Jorwert) wordt momenteel ontwikkeld tot een plek waar vaste bewoners (kleasterlingen) bidden en werken, wonen en gastvrijheid bieden:

Tsjits Peanstra verwoordt onze droom prachtig:

Hûs fan stilte

Lit ús in hûs fan stilte bouwe
mei muorren fan leafde
en in dak fan frede
mei keamers fol blydskip
en in tún
in tún
mei wat ljocht en wat skaad
mei wat sjongende fûgels
en in slomjende kat op it paad.

Lit ús in hûs fan leafde bouwe
mei muorren fan begryp
en in dak fan fertrouwen
en in hiem om te sintsjen
en keamers,
keamers
om yn te ferdwinen
elkoarren te sykjen
elkoarren te finen.

Lit ús in hûs fan stilte bouwe.