Dromen

Droom van Nijkleaster (2010)

De mensen van Nijkleaster hebben jaren gedroomd van een klooster zoals verbeeld in de afbeelding hiernaast: een verbouwde boerderij. De droom van een nieuw klooster krijgt overigens allereerst gestalte in een beweging van mensen. Maar om die beweging te faciliteren zijn gebouwen nodig. In de kerk van Jorwert is alles begonnen in 2012. Het klooster-complex Westerhûs (1 km. buiten Jorwert) is in de periode 2022-2023 ontwikkeld tot een modern klooster: een plek waar vaste kleasterling-bewoners, samen met externe kleasterlingen en veel vrijwilligers bidden en werken, wonen en gastvrijheid bieden.

Nijkleaster locatie: Klooster Westerhûs (2023)

Tsjits Peanstra verwoordt onze droom prachtig:

Hûs fan stilte

Lit ús in hûs fan stilte bouwe
mei muorren fan leafde
en in dak fan frede
mei keamers fol blydskip
en in tún
in tún
mei wat ljocht en wat skaad
mei wat sjongende fûgels
en in slomjende kat op it paad.

Lit ús in hûs fan leafde bouwe
mei muorren fan begryp
en in dak fan fertrouwen
en in hiem om te sintsjen
en keamers,
keamers
om yn te ferdwinen
elkoarren te sykjen
elkoarren te finen.

Lit ús in hûs fan stilte bouwe.