stilte, besinning, ferbiningStypje ús / Steun ons

Dromen

Droom van Nijkleaster

Kerk, Kroeg, Klooster

Op 28 oktober 2012 is Nijkleaster geopend. Niet als een volledig en gedroomd klooster. We beginnen (slechts) bij het begin. In het Fries zeggen we: ‘Men kin net ynienen fan de flier op ‘e souder stappe’ (letterlijk: we kunnen niet zomaar ineens van de vloer op de zolder stappen).

Dat betekent dat we de beginsituatie accepteren en stap voor stap, tree voor tree het klooster willen opbouwen. We gebruiken nu eerst de bestaande faciliteiten die in Jorwert beschikbaar zijn: kerk, dorpshuis en herberg. Maar we willen uiteindelijk naar de drieslag Kerk, Kroeg, Klooster.

Kerk en Kroeg (Het Wapen van Baarderadeel) zijn in Jorwert al aanwezig. De voorkerk dient eerst als spirituele uitvalsbasis voor het project. Voor het klooster zoeken we een plek en financiën.

In de komende jaren hopen we (veel) geld te vinden om onze uiteindelijke droom waar te maken. Want dan kunnen we mensen ontvangen in één gezamenlijk huis. In dit klooster staat het gemeenschappelijk leven rondom het evangelie centraal. Het is een huis van liturgie en ontmoeting, van werk en plezier, van creativiteit en studie, van inkeer en gebed, van aandacht voor God, mens én schepping.

Wij dromen van een klooster zoals, bijvoorbeeld, verbeeld in de afbeelding: als een verbouwde boerderij. Onze droom wordt ook prachtig verwoord in het onderstaande gedicht van Tjits Peanstra.

Hûs fan stilte

Lit ús in hûs fan stilte bouwe
mei muorren fan leafde
en in dak fan frede
mei keamers fol blydskip
en in tún
in tún
mei wat ljocht en wat skaad
mei wat sjongende fûgels
en in slomjende kat op it paad.

Lit ús in hûs fan leafde bouwe
mei muorren fan begryp
en in dak fan fertrouwen
en in hiem om te sintsjen
en keamers,
keamers
om yn te ferdwinen
elkoarren te sykjen
elkoarren te finen.

Lit ús in hûs fan stilte bouwe.