NK-weekend in het teken van ‘Mienskip’.

Het weekend (17-18 februari 2018) van Nijkleaster staat in het teken van ‘Mienskip’. Niet zozeer vanwege de relatie met Culturele Hoofdstad Leeuwarden, dat ook, maar vooral vanwege het feit dat het bouwen van ‘mienskip’ (gemeenschap) belangrijk is voor Nijkleaster. Het is immers het derde onderdeel van ‘stilte bezinning en verbinding’. Op zaterdag luisteren we naar de ervaringen van de broeders op Schiermonnikoog en proberen we daar zelf mee aan de slag te gaan. Wij zijn blij dat broeder Jelke deze zaterdag bij ons is! Op zondag is er een viering, samen met de kinderen, over dit thema.  Na een korte viering (om 09.30) maken de kinderen snert voor een gemeenschappelijke maaltijd. Daarom noemen we dit de SNERTdienst. De volwassen worden in de tussentijd genodigd tot de koffie, een gesprek over de dienst of een kleaster-kuier.

Laat wat van je horen

*