NK presentatie bij Leger des Heils

Op zaterdag 10 februari was Nijkleaster-pionier Hinne Wagenaar uitgenodigd om een presentatie te verzorgen over Nijkleaster. Dat was in het kader van het toerustingsprogramma voor (aankomend) officieren, heilssoldaten en leden van het kerkgenootschap. Er worden dit jaar drie toerustingsdagen aangeboden in het kader van theologie en maatschappij. In de kerkzaal van’t Klankbord in Almere deelde Wagenaar de ervaringen van Nijkleaster, namelijk dat er veel behoefte in de maatschappij bestaat aan ‘stilte, bezinning en verbinding’ ook al is er al vele jaren sprake van afnemend kerkbezoek. Nijkleaster probeert er te zijn voor zinzoekers van diverse achtergronden, religieus of niet-religieus. Het verlangen van Nijkleaster om te komen tot een nieuw klooster van samenwonen én gastvrijheid werd volop herkend door de deelnemers van de workshop. De combinatie van ‘ora et labora’ (bid en werk) niet minder. Tijdens de workshop en naderhand werd ds. Wagenaar steeds weer toegefluisterd: ‘ga door’; ‘mooi dat jullie dit doen’; ‘we hopen dat het fysieke klooster ook gaat lukken’; ‘heil en zegen op jullie werk’!

 

 

Reacties

  1. Oh, wat mooi, dat Nijkleaster in het Leger ook weerklank vind. Ze zijn zo goed voor de verlorenen, dat ik ook al 2 jaar voor ze collecteer o.a.

Laat wat van je horen

*