Nijkleaster Pinkster Paad 2014

NPP, 2013

Zie ook: www.pinksterpaad.nl

Op maandag 9 juni – Tweede Pinksterdag – organiseert Nijkleaster voor de tweede keer een wandeltocht. Het Nijkleaster Pinkster Paad, een pelgrimstocht door het Fryske lân. Als pelgrims lopen we langs kerken en terpen, oer tsjerkepaden en een deel van het Jabikspaad. Met tijd voor stilte en met teksten voor bezinning. En natuurlijk om met elkaar in gesprek te gaan en verbinding te ervaren. Vele anderen fietsen deze dag langs de 11 steden. Wij wandelen met rondom ons 11 kerken. Kortom, een zinvolle en prachtige invulling van de tweede Pinksterdag.

U kunt kiezen uit twee routes. Beide starten en eindigen in Jorwert.

Route 1 is ongeveer 17 km. U wordt om 9.30uur verwacht in de kerk van Jorwert. Na koffie/thee en uitleg  over de route is er een bezinningsmoment. We starten om 10.00 uur met wandelen.

Route 2 is ongeveer 5 km. U wordt om 13.00 uur verwacht in de kerk van Jorwert. Na koffie/thee en uitleg over de route is er een bezinningsmoment. We starten de wandeling om 13.30 uur.

Om 15.30 uur is er een afsluitende viering voor de wandelaars, gemeenteleden van Westerwert en andere belangstellenden.

Kosten:             10,00 euro per persoon (incl. koffie/thee).  Graag van te voren overmaken op banknummer IBAN:  NL48 ABNA 0548328862 o.v.v. naam en adres en NPP 2014.

Lunch:              graag zelf een lunch meenemen voor onderweg.

Datum:             maandag 9 juni 2014

Start:                Lange route start 9.30 uur in de kerk van Jorwert

                     Korte route start 13.00 uur in de kerk van Jorwert

Eindtijd:       slotviering 15.30 uur

Opgave:         opgeven voor 25 mei via de website of mail. Graag aangeven of u de korte of de lange route wilt lopen.

Schoenen:    goede wandelschoenen. We lopen deels over onverhard pad.

Risico:          het meedoen met de tocht is op eigen risico.

Café:             Na afloop is het café van Jorwert open.

U vindt veel meer informatie op www.pinksterpaad.nl

Wilt u reclame maken voor het Nijkleaster Pinkster Paad? Hier vindt u een folder die u kunt printen en uitdelen!

Laat wat van je horen

*