Nijkleaster op locatie Westerhûs stap dichterbij

PERSBERICHT Nijkleaster stap dichterbij 10.2018

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân heeft een ontheffing verleend voor de realisatie van een nieuw klooster (Nijkleaster) ter plekke van de monumentale boerderij It Westerhûs 1 in Hilaard. Dat brengt de realisatie van het klooster een stap dichterbij. Nijkleaster is blij met deze stap, zegt voorzitter Henk Kroes.

De provincie Fryslân schrijft in de beschikking: ‘Wij menen dat hier sprake is van een bijzondere omstandigheid die het afgeven van een ontheffing zou kunnen rechtvaardigen. Een agrarisch bouwperceel wordt hergebruikt. De monumentale boerderij wordt gedeeltelijk in ere hersteld, waardoor het onderdeel blijft van het landschap en behouden blijft als hoofdgebouw. Weliswaar wordt er fors bijgebouwd, maar de bijgebouwen blijven binnen het bestaande agrarische bouwperceel. Nijkleaster betreft een uniek concept, waarbij de omliggende kerken en dorpen een verbinding vormen.

Nijkleaster had in de eerdere plannen een aantal bijgebouwen buiten het erf geplaatst, maar daarvoor is geen toestemming verleend door de provincie. Henk Kroes: “We hadden het liever anders gezien, maar er valt mee te leven. We zijn blij met deze stap”. Het is nu aan de gemeente Leeuwarden om zich te buigen over de bestemmingsplanprocedure voor Nijkleaster.

De monumentale kop-hals-romp boerderij in Hilaard wordt volledig gerestaureerd en omgebouwd tot klooster. Daarnaast komen woningen voor de 12 vaste bewoners (kleasterlingen) en worden er 12 gastenkamers gerealiseerd. Nijkleaster hoopt in 2019 met de restauratie te kunnen beginnen. Nijkleaster werkt nu vanuit de kerk van Jorwert. Deze kerk zal ook in de toekomst uitvalsbasis blijven voor daggasten.

Op dit moment is Nijkleaster druk bezig met het werven van fondsen voor de investering. Het gaat om een bedrag van € 4,7 miljoen euro. De tekenen hiervoor zijn positief, zegt voorzitter Kroes.

Laat wat van je horen

*