Nijkleaster Jaardag, 29 oktober

12.00 Verzamelen bij de kerk van Jorwert
12.30 Kuier richting Fûns en locatie it Westerhûs (half uur lopen. Denk aan gepaste kleding en schoeisel. We lopen ook door weilanden!)

DEEL B
14.30 Inloop en koffie bij de kerk van Jorwert
15.00 Presentatie van het BID-boek en presentatie van een Nijkleaster FILM (beide gemaakt het oog op de fondsenwerving)
15.45 Koffie/thee en kleaster-koeke
16.30 Nijkleaster viering

Nijkleaster maakt weer mooie en spannende tijden mee. Deze keer omdat we nu serieus aandacht kunnen geven aan de derde ‘K’ in ons concept ‘Kerk, Kroeg, Klooster’.

Er zijn dit jaar belangrijke stappen gezet in het ontwikkelen van een Projectplan Kleastercomplex Westerhûs. Eind augustus zijn de initiële plannen aan de pers gepresenteerd en aan de gemeenteraad van Littenseradiel. Tot onze vreugde heeft de gemeente een positief besluit genomen tot het uitwerken van een nieuw bestemmingsplan voor de locatie Westerhûs.

Daarom staat de JAAR-dag van 2017 in het teken van de plannen voor een nieuw klooster op de locatie Westerhûs (tussen Jorwert, Bears en Hilaard in). Wij nodigen u daar van harte voor uit.

De opzet van de dag zal iets anders zijn dan in de voorgaande jaren. U vindt het programma hieronder. Er zijn twee mogelijkheden. Of u komt op tijd bij de kerk voor een kuier naar Westerhûs, inclusief een bezichtiging. Of u komt voor de bijeenkomst in de kerk (inloop 14.30 uur). Mocht u slecht ter been zijn en toch de locatie willen bekijken, dan krijgt u toestemming om met de auto naar Westerhûs 1 te Hilaard te rijden.

Reacties

 1. Alex Riemersma zegt:

  Bêste Minsken,

  Ik bin fan doel en kom op snein 29-10 om 12.00 oere nei Jorwert.

  Súkses mei de tariedings!

  Alex Riemersma

 2. Peter de Vries zegt:

  Dag Hinne en oaren,

  Ik bin tige niisgjirrich nei de lokaasje Westerhûs en kom te sjen. Sil der om 12.00 oere wêze.

  Peter de Vries, Langsweagen

Laat wat van je horen

*