stilte, besinning, ferbiningStypje ús / Steun ons

Nijkleaster-dagen

Iedere 3e zaterdag van de maand is er een Nijkleaster-dag. Deze dagen hebben een vast ritme. De thema’s van de dagen zijn wisselend maar hebben altijd te maken met de grondtonen van Nijkleaster: stilte, bezinning en verbinding. Tijdens deze dagen is er in de ochtend aandacht voor het dagthema. De rest van de dag gaat het om de persoonlijke ‘toe-eigening’ van het thema. Vaak nodigen wij een gast uit om ons (in) te leiden in het thema.

Op deze zaterdagen streven we naar maximaal 20 gasten. Deze Nijkleaster-dagen zijn niet geschikt voor groepen groter dan 5 personen.

Klik hier voor praktische informatie.
Download hier het hele programma.

Programma najaar 2017/voorjaar 2018

Zaterdag 20 januari 2018

Zielsverbanden

(max. 20 deelnemers)

Wij mensen denken dat we zelf onze keuzes maken, maar intussen worden we ook gestuurd door een onderstroom, een veld van verbanden en patronen, van oorzaak en gevolg. Je kunt deze stroom vermoeden, voelen, waarnemen, zien. Het is het gebied waar alles met alles samenhangt, het gebied van de zielsverbanden.

Deze zaterdag ben je uitgenodigd om je eigen plek tussen de anderen en je zielsverbanden te ervaren in kleine opstellingen. Als leidraad nemen we levensthema’s zoals: je geboorteplek, een heilzame volgorde, actief of passief zijn, je bestemming, de bron – thema’s die ook in Bijbelverhalen terugkeren. We werken met eerbied, voorzichtigheid en respect voor ieder. Ervaring met opstellingen is niet nodig, ieder is welkom.

Anneke Meiners –  theoloog, heeft een praktijk voor familieopstellingen voor hulp bij levensvragen, opvoeding en gezinsvragen

Aanmelden

Zaterdag 17 februari 2018

Een dag met broeder Alberic en broeder Jelke van Schiermonnikoog

(max. 50 deelnemers)

Eind 2015 verlieten de Cisterciënzer monniken van Diepenveen hun te groot geworden kloostergebouw om zich te oriënteren op een nieuwe toekomst op Schiermonnikoog. Broeder Alberic, de abt en broeder Jelke, die Friese wortels heeft, zijn vandaag onze gast. Wat kan Nijkleaster van de monniken op Schier leren?

Broeder Alberic schrijft:  in onze traditie staat telkens teruggaan naar de basis centraal. Onze stichters zijn met een groep van pakweg twintig monniken hun eigen klooster uitgegaan, omdat ze zich er niet meer in thuis voelden. Ze hebben zich gevestigd in de bossen, in schamele houten gebouwtjes. Die oorspronkelijke inspiratie van helemaal opnieuw beginnen met ‘niks’ is voor ons inspirerend, maar wellicht ook voor jullie, in deze opbouwfase. Voor ons is dit ‘niks’ een ‘niets dan God’ – daarvan leven we.

Aanmelden

Zaterdag 17 maart 2018 

Zin in ouder worden

Een dag om ervaringen te delen, te luisteren en te vieren rondom iets waarvan we hopen dat het ons allemaal gebeurt:  ouder worden. Wat betekent ouder worden voor ons? Hoe kijken we naar onszelf? Als je ouder wordt, worden sommige dingen minder. Andere worden zeker meer.

Aan de hand van thema’s als dankbaarheid, eenzaamheid, afhankelijkheid en nieuwe kansen gaan we op zoek naar de diepere laag. Hoe kunnen we verbinding vinden met onze spiritualiteit en/of geloof?

Pytsje Boonstra – was geestelijk verzorger in Dokkum en docent levensbeschouwing in Leeuwarden

Aanmelden

Zaterdag 14 april 2018

Vind je eigen toon

(max. 50 deelnemers)

Ken je de sfeer van de veelgeprezen film ‘As is it in heaven’ of de Friestalige bewerking ‘Jou my wjukken’? Wil je een Nijkleasterdag doorbrengen in die sfeer?  Ontspannen benaderen wat zingen voor jou zou kunnen zijn?  Je energie inzetten om je eigen toon te vinden, de goede snaar te raken?

Kom deze dag dan luisteren naar je lijf en stem. Met als kers op de taart wellicht ‘Gabriëlle’s song’.

Hindrik van der Meer – musicus/pianist verbonden met Nijkleaster in samenwerking met Trees van der Wal, docente chi tao

U kunt zich voor deze dagen ook alvast aanmelden.

Tot ziens bij Nijkleaster!

Aanmelden

—–

Aanmelden