stilte, besinning, ferbiningStypje ús / Steun ons

Nijkleaster-dagen

Iedere 3e zaterdag van de maand is er een Nijkleaster-dag. Deze dagen hebben een vast ritme. De thema’s van de dagen zijn wisselend maar hebben altijd te maken met de grondtonen van Nijkleaster: stilte, bezinning en verbinding. Tijdens deze dagen is er in de ochtend aandacht voor het dagthema. De rest van de dag gaat het om de persoonlijke ‘toe-eigening’ van het thema. Vaak nodigen wij een gast uit om ons (in) te leiden in het thema.

Op deze zaterdagen streven we naar maximaal 20 gasten. Deze Nijkleaster-dagen zijn niet geschikt voor groepen groter dan 5 personen.

Klik hier voor praktische informatie.
Download hier het hele programma.

Programma voorjaar 2019


Zaterdag 19 januari 2019

‘En vergeef ons…’

Dit zijn woorden uit een gebed dat in de kerk regelmatig gebeden wordt, het Onze Vader. ‘Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij onze schuldenaars vergeven.’ Misschien bidden we deze regels wel zonder er al te veel over na te denken. Vandaag staan we er bij stil. Kunnen we vergeven? En hoe doe je dat dan? Vergeven hangt samen met schuld. Hoe vaak voelen we ons niet schuldig over iets? Kunnen en mogen we onszelf vergeven en vrij van schuld zijn? We ontdekken hoe bidden ons op een laag in onszelf kan brengen waar we ons vergeven weten.

Sytze Ypma – predikant te Franeker en gastvoorganger bij Nijkleaster

Aanmelden


Zaterdag 16 februari 2019

Dom Bernardus

(maximaal 50 deelnemers)

Sinds een aantal jaren onderhoudt Nijkleaster een band met Abdij Koningshoeven te Berkel Enschot, vlak bij Tilburg. Wij vinden het heel bijzonder dat de Abt van Koningshoeven, Dom Bernardus, een zaterdag voor ons gaat verzorgen. Dom Bernardus zal spreken over ‘Leven in stilte, soberheid en solidariteit’. Maar hij zal zeker ook met ons delen wat hem persoonlijk bezighoudt en bovendien ingaan op onze vragen. Werkelijk een dag van stilte, bezinning en verbinding.

Dom Bernardus – abt van abdij Koningshoeven te Berkel-Enschot 

Aanmelden


Zaterdag 16 maart 2019

Thomas Merton 

(maximaal 50 deelnemers)

Thomas Merton (1915-1968) was een van de bekende religieuzen uit de 20e eeuw. Hij combineerde een contemplatieve levensstijl (van stilte en gebed) met een hartstochtelijke inzet voor vrede en gerechtigheid. Tijdens deze zaterdag zal Hinne Wagenaar ons inleiden in het leven en denken van Merton. Merton begon als ‘gewone’ kloosterling. Maar in de loop van zijn leven zocht hij steeds meer afzondering. Uiteindelijk leefde hij alleen in een kluis op het kloosterterrein.

Deze dag is ook bedoeld voor iedereen die zelf nadenkt over het ‘kloosterling-zijn’ (binnen Nijkleaster of elders). Wat is je eigen plek, hoeveel nabijheid en hoeveel afstand tot de gemeenschap heb je nodig? Zou je willen intreden of juist ‘op je eigen plek’ verbonden willen zijn?

Hinne Wagenaar – pionierpredikant van Nijkleaster

Aanmelden


Zaterdag 18 mei 2019

Dansen rond het labyrint

Het labyrint is een oeroud beeld. In onze tijd is het labyrint voor veel mensen een symbool voor hun levensweg. Het pad slingert alle kanten op, maar brengt je uiteindelijk thuis in het midden. Op deze kleasterdag verkennen we al lopend en dansend het labyrint. De dansvorm die we gebruiken heet Sacrale Dans. Het gaat daarbij om de beleving. Dansend in oude patronen ontstaat er ruimte
voor verbinding met jezelf, met anderen in de kring en ook met wat ons draagt: de Bron, God, de stilte. Ervaring met dans is niet nodig. Het programma is gedeeltelijk in Jorwert, gedeeltelijk op Dûnspleats De Wite Fûgel in Easterwierrum.

Henneke Nauta – docent Sacrale Dans

Aanmelden


Aanmelden