stilte, besinning, ferbiningStypje ús / Steun ons

Nijkleaster-dagen

Iedere 3e zaterdag van de maand is er een Nijkleaster-dag. Deze dagen hebben een vast ritme. De thema’s van de dagen zijn wisselend maar hebben altijd te maken met de grondtonen van Nijkleaster: stilte, bezinning en verbinding. Tijdens deze dagen is er in de ochtend aandacht voor het dagthema. De rest van de dag gaat het om de persoonlijke ‘toe-eigening’ van het thema. Vaak nodigen wij een gast uit om ons (in) te leiden in het thema.

Op deze zaterdagen streven we naar maximaal 20 gasten. Deze Nijkleaster-dagen zijn niet geschikt voor groepen groter dan 5 personen.

Klik hier voor praktische informatie.

 

Programma najaar 2017

Zaterdag 14 oktober 2017

Levenskunst – een dag op stap met Prediker

(max. 20 deelnemers)

Prediker neemt een bijzondere plaats in de Bijbel in. We volgen deze wijsheid leraar uit de 3e eeuw voor Christus op een paar stukjes van zijn zoektocht naar de zin van ons menselijk bestaan. We beginnen deze themadag met ‘De keunst fan it libben’; een muziekstuk gebaseerd op het Bijbelboek Prediker. Daarna volgt een presentatie van drie visies op Prediker. Hopelijk gaat dit merkwaardige bijbelboek een klein beetje verder voor ons open, deze dag.

Reinier Nummerdor -voorganger PKN-gemeente Grou en gastvoorganger Nijkleaster

Aanmelden

Zaterdag 18 november 2017

Je eigen huis van stilte meenemen

(max. 20 deelnemers)

Het thema van deze dag is geïnspireerd op het gedicht wat in de Jorwerter kerk hangt;  ‘Huis van stilte’, door Eppie Dam. Velen ervaren rust binnen in zichzelf tijdens de activiteiten van Nijkleaster,  hoe kunnen we deze rust behouden wanneer we weer naar buiten treden; de wereld instappen? Op deze dag proberen we een harmonisch evenwicht  tussen binnen en buiten te ‘vinden’. Dit doen we door binnen het programma vragen aan te reiken die je de weg van buiten naar binnen, en vice versa, te helpen bewandelen.

Corrie Holtman – coach te Jorwert, in samenwerking met  Karin van Dijken, Nijkleaster sneon commissie

Aanmelden

Zaterdag 20 januari 2018

Zielsverbanden

(max. 20 deelnemers)

Wij mensen denken dat we zelf onze keuzes maken, maar intussen worden we ook gestuurd door een onderstroom, een veld van verbanden en patronen, van oorzaak en gevolg. Je kunt deze stroom vermoeden, voelen, waarnemen, zien. Als je terugkijkt, kun je hem herkennen in je levensloop. Het is het gebied waar alles met alles samenhangt, zonder oordeel, zonder onderscheid des persoons. Het is het gebied van de zielsverbanden. Wij allen zijn onderdeel van een groter verhaal vol zielsverbanden. Vanuit dit verhaal ervaren we de ander. Deze zaterdag ben je uitgenodigd om je eigen plek tussen de anderen en je zielsverbanden te ervaren, in kleine opstellingen. Als leidraad nemen we levensthema’s, bijvoorbeeld: je geboorteplek, een heilzame volgorde, actief of passief zijn, je bestemming, de bron – thema’s die ook in Bijbelverhalen terugkeren. We werken met eerbied, voorzichtigheid en respect voor ieder. Ervaring met opstellingen is niet nodig, ieder is welkom.

Anneke Meiners –  theoloog en heeft een praktijk voor familieopstellingen in Scharnegoutum voor hulp bij levensvragen, opvoeding en gezinsvragen.

Aanmelden

Zaterdag 17 februari 2018

Een dag met broeder Alberic en broeder Jelke van Schiermonnikoog

(max. 50 deelnemers)

Eind 2015 verlieten de Cisterciënzer monniken van Diepenveen hun te groot geworden kloostergebouw om zich te oriënteren op een nieuwe toekomst op Schiermonnikoog. Broeder Alberic, de abt, en broeder Jelke, die Friese wortels heeft, zijn vandaag onze gast. Wat kan Nijkleaster van de monniken op Schier leren? Broeder Alberic schrijft: In onze traditie staat telkens teruggaan naar de basis centraal. Onze stichters zijn met een groep van pakweg twintig monniken hun eigen klooster uitgegaan omdat ze zich er niet meer in thuis voelden. Ze hebben zich gevestigd in de bossen, in schamele houten gebouwtjes. Die oorspronkelijke inspiratie van helemaal opnieuw beginnen met ‘niks’ is voor ons inspirerend, maar wellicht ook voor jullie, in deze opbouwfase. Voor ons is dit ‘niks’ een ‘niets dan God’ – daarvan leven we.

Aanmelden

Zaterdag 14 april 2018

Vind je eigen toon

(max. 50 deelnemers)

Ken je de sfeer van de veelgeprezen film ‘As is it in heaven’ of de Friestalige bewerking ‘Jou my wjukken’ ? Wil je een Nijkleaster-dag doorbrengen in die sfeer?  Ontspannen benaderen wat zingen voor jou zou kunnen zijn?  Je energie inzetten om je eigen toon te vinden, de goede snaar te raken?  Kom deze dag dan luisteren, naar je lijf en stem. Met als kers op de taart wellicht ‘Gabriëlle’s song’.

Hendrik van der Meer – musicus/pianist verbonden met Nijkleaster In samenwerking met Trees van der Wal, Nijkleaster sneon commissie en docente chi tao.

U kunt zich voor deze dagen ook alvast aanmelden.

Tot ziens bij Nijkleaster!

Aanmelden

—–

Aanmelden