stilte, besinning, ferbiningStypje ús / Steun ons

Nijkleaster-dagen

Iedere 3e zaterdag van de maand is er een Nijkleaster-dag. Deze dagen hebben een vast ritme. De thema’s van de dagen zijn wisselend maar hebben altijd te maken met de grondtonen van Nijkleaster: stilte, bezinning en verbinding. Tijdens deze dagen is er in de ochtend aandacht voor het dagthema. De rest van de dag gaat het om de persoonlijke ‘toe-eigening’ van het thema. Vaak nodigen wij een gast uit om ons (in) te leiden in het thema.

Op deze zaterdagen streven we naar maximaal 20 gasten. Deze Nijkleaster-dagen zijn niet geschikt voor groepen groter dan 5 personen.

Lees hier het volledige programma voor de komende periode.

Klik hier voor praktische informatie.


Zaterdag 18 januari – Thomas Merton: Om zuiverheid

De drie geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid drukken in het kloosterleven de volledige toewijding aan God en de naaste uit. Dit jaar staan we tijdens de Merton-dag stil bij de gelofte van zuiverheid/kuisheid. Wij leven in de tijd van #MeToo en horen bovendien veel over sexueel misbruik in kloosters en kerken.

We lezen deze dag een aantal teksten waaruit blijkt dat Merton (1915-1968) tot over zijn oren verliefd werd op een verpleegkundige en het moeilijk had met zijn belofte van zuiverheid/kuisheid. De dag gaat overigens niet alleen over Merton. Het gaat evenzeer over onze eigen relatie tot sexualiteit en verlangen naar zuiverheid.

Hinne Wagenaar – predikant van Westerwert en pionierpredikant bij Nijkleaster

Maximaal 50 deelnemers

Aanmelden


Zondag 26 januari – Nijkleasterlezing Groene theologie

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Dit mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stil staan. Trees van Montfoort verwoordt in haar boek Groene theologie, dat er vanuit de Bijbel ook een andere kijk op de natuur mogelijk is: het is niet de mens die centraal staat maar Gods liefde voor heel de schepping.

Wat betekent dat voor ons? Wat is onze bijbelse opdracht in deze tijd? De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Hoe kunnen wij daarin een bijdrage leveren vanuit onze eigen brede theologische traditie?

Trees van Montfoort – onderzoeker, predikant en lid van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid

Inloop: vanaf 14:30 uur
Start lezing: 15:00 uur
Kosten: € 12,50

Aanmelden


Zaterdag 14 maart – Meditatief schilderen

In de beschutting van de Redbadtsjerke gaan we – terwijl de Paaskaars brandt – aan het werk. Meditatief schilderen is je laten raken door een tekst en die geraaktheid vorm en kleur geven.

We lezen een tekst, een gedicht of een lied. In stilte vragen we ons af:  ‘Wat raakt me? Wat stoort? Wat boeit? En welke vormen en kleuren passen daarbij?’ Dan geven we vorm aan wat er diep van binnen gebeurt. Het is een avontuur dat steeds weer verrast. Als iedereen klaar is, delen we onze ervaringen. Soms kan dat met een enkel woord, soms is het verhaal wat langer.

Schilderervaring is niet nodig, een beetje lef om het eens te proberen wel!

Corrie Bark-Bakker – predikant van West Terschelling en geestelijk begeleider

Kosten: € 30,00 plus € 6,50 materiaalkosten

Aanmelden


Zaterdag 16 mei – Dansen rond het labyrint

Het labyrint is een oeroud beeld. In onze tijd is het labyrint voor veel mensen een symbool voor hun levensweg. Het pad slingert alle kanten op maar brengt je uiteindelijk thuis in het midden. Op deze kleasterdag verkennen we al lopend en dansend het labyrint.

De dansvorm die we gebruiken heet Sacrale Dans. Het gaat daarbij om de beleving. Dansend in oude patronen ontstaat er ruimte voor verbinding met jezelf, met anderen in de kring en ook met wat ons draagt: de Bron, God, de stilte.

Ervaring met dans en/of labyrint is niet nodig. Het programma is gedeeltelijk in Jorwert, gedeeltelijk op Dûnspleats De Wite Fûgel in Easterwierrum.

Henneke Nauta – docent Sacrale Dans en labyrintwerker; Gea van Wieren – labyrintwerker

Aanmelden


Aanmelden