Beste mensen verbonden aan Nijkleaster samen met Westerwert,

In deze nieuwsbrief proberen we kort informatie over de huidige stand van zaken te geven en over het programma voor de zomer. Meer informatie staat op de website en wordt verspreid via facebook. De onderstaande tekst ‘Kom, heilige Geest’ zal klinken in de vieringen rondom Pinksteren. Die delen we hier graag met jullie.

Kom, heilige Geest
Wanneer het me niet meer kan schelen,
wanneer het genoeg is geweest,
wanneer alles lijkt tegen te gaan,
wanneer ik me terugplooi op mezelf,
wanneer ik beschaamd ben over mezelf,
kom dan, heilige Geest.

Kom, heilige Geest
Wanneer ik bergen wil verzetten,
wanneer ik goed wil zijn voor iedereen,
wanneer ik vrede wil brengen onder de mensen,
wanneer ik vergeving wil vragen en schenken,
kom dan, heilige Geest.

Kom, heilige Geest
Wanneer ik wil bidden en de stilte niet vind,
wil troosten en de woorden niet ken,
wil helpen en niet weet hoe,
wanneer ik wil geloven, hopen en beminnen,
kom dan, heilige Geest.

 

Vieringen op Zondag

In Jorwert:

• 5 juni: Pinksterfeest om 09.30
• 19 juni, viering om 09.30
• 3 juli: Farre nei Bears. Openlucht-viering in Bears om 09.30; Doopdienst van Timme David Tamminga
• 31 juli: Regiodienst in Leons om 09.30
• 21 aug.: viering om 09.30
• 4 sept.: viering om 09.30
• 18 sept: 'Túnpreek' in het decor van het Iepenloftspul om 10.30

 

Kleasterochtend op Woensdag

Elke woensdagochtend van 09u30 tot 12u30, dus ook de hele zomer, wordt de kleasterochtend met de kleasterkuier aangeboden met een diversiteit aan voorgangers, kleasterkrachten, musici en gasten. Elke woensdag weer een verrassende pelgrimage van hoofd en hart, van lichaam en ziel.

 

Nijkleaster Pinkster Paad

Maandag, tweede pinksterdag, 6 juni

Op Tweede Pinksterdag 6 juni organiseert Nijkleaster voor de 9e keer een wandeling waar stilte, bezinning en verbinding centraal staan. Het thema voor deze tocht is: ‘Als bomen kunnen wandelen, dan kunnen mensen veranderen’. Het gaat tijdens het Pinkster Paad over bomen, over duurzaamheid en over toekomst. Maar het gaat ook over jou als mens, als onderdeel van de schepping en of jij durft te veranderen? Durf jij stappen te zetten?

Praktische informatie over het NPP op 6 juni:

• Een korte tocht van ongeveer 5 km start om 12.30 uur
• Een lange tocht van ongeveer 15 km start om 9.30 uur
• Beide tochten starten in Jorwert en komen langs het nieuwe klooster op it Westerhûs
• We sluiten de dag af met een gezamenlijke viering in de kerk van Jorwert (15.30 uur)
• Neem je eigen brood en drinken mee
• Kosten zijn € 15,00 per persoon (kan ook betaald worden op de dag zelf)
• Geef je op via Nijkleaster Pinksterpaad 2022 of via info@nijkleaster.frl (06-19167455)

Midzomer
 

Midzomernacht 2022

Vrijdagavond 24 juni, 21u00 – 24u00

We vieren midzomer met ‘verhalen bij het vuur’ en maken zelf fakkels om het donker van deze korte nacht te verlichten. 

Praktische informatie: Verhalenverteller is Willem Feijten. De locatie is de tuin van Klooster Westerhûs in Hilaard. Graag zelf je stoel of kleed mee nemen en iets om te drinken en om te delen.
Bij slecht weer gaat het niet door dus houd de website van Nijkleaster in de gaten. Kosten: €5. Aanmelden hoeft niet maar wordt wel op prijs gesteld. Welkom vanaf 21u00.

 

Nijkleaster op de Floriade

‘Zachtmoedigheid’. Een van de beelden in de ‘kerktuin’ op de Floriade.

Nijkleaster is aanwezig op de Floriade 2022 in Almere. We verzorgen daar twee keer per maand een viering en een kuier vanuit de Tiny Church (kleine kerk) dat gebouwd is op de Floriade. De Floriade is open van 14 april t/m 9 oktober 2022. De (landbouw)tentoonstelling heeft als thema’s duurzaam bouwen en oplossingen bedenken om onze steden en dorpen leuker, mooier en duurzamer maken. Er is een veelheid aan duurzame woon-ideeën te zien maar ook prachtige tuinen. De ‘hele wereld’ is daar aanwezig. Het is zeer de moeite waard om te gaan bekijken!

Er is een deel van de Floriade ingericht voor FruitfulCity. Dit is een initiatief van 20 lokale Almeerse kerken, met één en hetzelfde doel: de pracht van de natuur laten zien en het verhaal van Gods schepping met de bezoekers van de Floriade delen.

Om de week gaat een team van Nijkleaster naar de Floriade om tussen 13.00 – 14.30 uur een viering te organiseren in Nijkleaster-stijl en daarna wandelen we door het oerbos op de Floriade. De inspiratie voor de teksten halen we uit de beelden ‘Vreugde’ en ‘Zachtmoedigheid’ die in de tuin van Fruitful City staan.

Nijkleaster is aanwezig op de Floriade op: 7 en 23 juni, 5 en 21 juli, 2, 18 en 30 augustus en 15 en 27 september, steeds van 13.00 – 14.30 uur. Je bent welkom om ook daar mee te doen aan de viering en kleaster-kuier en natuurlijk de hele Floriade te bekijken.

 

Kleasterling worden?

Kring van Nijkleaster

Een dag voor wie het Kleasterlingschap overweegt: zaterdag 11 juni 2022

Dit voorjaar zijn we begonnen met bijeenkomsten over de Kring van Nijkleaster. Wij hebben toen ook een zaterdag aangekondigd voor iedereen die nadenkt over, of overweegt, of twijfelt om (extern) kleasterling te worden. En natuurlijk voor degenen die er al vast van overtuigd zijn! Ook de vijf interne kleasterlingen zullen aanwezig zijn (Trees Nummerdor, Reinier Nummerdor, Wikje de Jong, Sietske Visser en Hinne Wagenaar). Voor wie het kleasterlingschap overweegt (nijkleaster.frl)

Een dag om samen na te denken over het kleasterlingschap. Ook voor Nijkleaster is dit een zoektocht die we gezamenlijk gaan. We vragen een bedrag van € 15 pp voor de onkosten. Graag opgeven bij Annet Draaisma (a.draaisma@nijkleaster.frl)

 
Stopriet op het dak van de boerderij. De dakpannen volgen na de zomer.

Nijkleaster-Westerhûs

Het bestemminsplan voor Nijkleaster-Westerhûs is in mei onherroepelijk geworden! Wij zijn blij dat de procedure die liep bij de Raad van State tegen het bestemminsplan vlak voor de zitting is teruggetrokken. De procedure heeft ons veel tijd en geld gekost, maar is nu definitief voorbij. De rechtszaak die nu nog loopt tegen de omgevingsvergunning (bouwvergunning) zien we met vertrouwen tegemoet.

De restauratie en nieuwbouw van Nijkleaster-Westerhûs loopt voorspoedig, ook al zijn er voldoende zorgen vanwege de stijgende prijzen van het materiaal. Soms is het materiaal niet eens (op tijd) te krijgen. Maar het bouwteam werkt op een bijzondere wijze voor en met de mensen van Nijkleaster! Veel dank aan ‘bouwpastor’ Henk Kroes, bouwmanager Stefano Delea (Stevens van Dijck), bouwbedrijf Kolthof, Architectenbureau J.O.N.G., installatiebedrijf Damstra en adviesburo Innax (advies op het gebied van op het gebied van energie, milieu, techniek en veiligheid).

De inzet van vrijwilligers op de bouw verloopt niet helemaal volgens plan. We hadden gehoopt om samen in juni te kunnen beginnen met eenvoudige werkzaamheden in de kleaster-woningen en de gastenkamers. We hopen nu om in de bouwvak vol in te kunnen zetten met vrijwilligers. Dan zijn ‘de werkers’ niet aanwezig en kunnen wij aan de slag in de drie woningen. Het werk in de gastenkamers zal pas volgen vanaf september. Mocht je in de bouwvak (1-19 aug.) willen meewerken en heb je je nog niet opgegeven? Dan kan dat nog via info@nijkleaster.frl of bij Sietske Visser (06-30294733). We maken een schema per dagdeel met een ‘opzichter’ en cateraar en twee groepen van drie werkers.

Voor foto’s en (drone-) filmpjes verwijzen we graag naar onze website: Foto’s ontwikkeling Westerhûs (nijkleaster.frl)

Westerhûs is niet vrij toegankelijk. Maar regelmatig worden groepen uitgenodigd voor een rondleiding.
Op de foto: een van de groepen van 14 mei 2022.

Mei in hertlike groetnis út namme fan Westerwert en Nijkleaster,

Gea van Wieren (voorzitter Westerwert)
Alex Riemersma (voorzitter Nijkleaster)

 

In het menu Westerhûs op de website van Nijkleaster vind je alle informatiover de Actie Klooster Westerhûs (nijkleaster.frl). Met de groene QR code kom je ook direct bij deze informatie en kun je een gift overmaken voor de inrichting en duurzaamheid van Westerhûs. Nog steeds zeer nodig en aanbevolen!